Katowickie Wodociągi S.A. znalazły się w gronie polskich firm, nagrodzonych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie badania wyników finansowych blisko 70 tys. polskich przedsiębiorstw wyłonił zwycięzców. (...)

Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517