Katowickie Wodociągi S.A. informują, że zgodnie z uchwałą nr XXXV/685/17 z dnia 4.01.2017 r. Rady Miasta Katowice od dnia 1 lutego 2017r. stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki na terenie miasta Katowice zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie (...)

Dane kontaktowe
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna 40-335 Katowice
ul. Obr.Westerplatte 89
Tel.: 32 78 82 600
32 25 53 116
Fax: 32 78 82 503
Konto: 90 1090 1186 0000 0000 1801 4517