Dokumenty do pobrania

Jesteś na: Strona główna / Poradnik / Dokumenty do pobrania

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ceny wody [ 3 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2016r. do 31.01.2017r. 700 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: taryfa_2018 [ 3 ]
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od dnia 01.02.2017r. do 31.01.2018r. 961 KB
pobierz
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice 184 KB
pobierz
Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 820 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków [ 12 ]
DBK/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. DBK/042-Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków oraz wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenie nadzoru nad budową. 677 KB
pobierz
DBK/043 - Informacje dotyczące obowiązkówprzedsiębiorcy w umowach zawieranychpoza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość DBK/043 - Informacje dotyczące obowiązkówprzedsiębiorcy w umowach zawieranychpoza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość 793 KB
pobierz
DBK/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów DBK/020 - Zaświadczenie wydania dokumentów 603 KB
pobierz
DBK/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków DBK/019 - Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 637 KB
pobierz
DBK/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków DBK/018 - Wniosek o prolongatę umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 620 KB
pobierz
DBK/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków DBK/017 - Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 623 KB
pobierz
DBK/016 - Oświadczenie lokatora DBK/016 - Oświadczenie lokatora 611 KB
pobierz
DBK/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu DBK/015 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokalu 708 KB
pobierz
DBK/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości DBK/014 - Pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli nieruchomości 602 KB
pobierz
DBK/013 - Oświadczenie użytkownika DBK/013 - Oświadczenie użytkownika 605 KB
pobierz
DBK/012 - Oświadczenie DBK/012 - Oświadczenie 615 KB
pobierz
DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków 664 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wykonywanie analizy wody i ścieków [ 2 ]
DBK/DL/034 - Zlecenie analizy wody DBK/DL/034 - Zlecenie analizy wody 742 KB
pobierz
DBK/DL/035 - Zlecenie analizy ścieków DBK/DL/035 - Zlecenie analizy ścieków 730 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Naprawa i legalizacja wodomierzy [ 2 ]
DBK/EWN/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza DBK/EWN/031 - Zlecenie legalizacji wodomierza 661 KB
pobierz
DBK/RMN/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza DBK/RMN/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza 617 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wnioski techniczne [ 13 ]
DBK/RS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej. DBK/RS/047 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do kanalizacji deszczowej. 619 KB
pobierz
DBK/RS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych. DBK/RS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych. 632 KB
pobierz
Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 158 KB
pobierz
DBK/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej DBK/010 - Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 637 KB
pobierz
DBK/IP/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. DBK/IP/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 631 KB
pobierz
DBK/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego. DBK/IN/008 - Zlecenie odbioru technicznego/końcowego. 619 KB
pobierz
DBK/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego. DBK/IN/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego. 627 KB
pobierz
DBK/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej DBK/006 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej 615 KB
pobierz
DBK/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę. DBK/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na bezpowrotnie zużytą wodę. 613 KB
pobierz
DBK/RS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej DBK/RS/004 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/naniesienie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 613 KB
pobierz
DBK/RS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. DBK/RS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. 614 KB
pobierz
DBK/RS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. DBK/RS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych. 627 KB
pobierz
DBK/RS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych DBK/RS/001 - Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych 614 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wnioski dotyczące rozliczeń [ 8 ]
DBK/ES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego DBK/ES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza głównego 628 KB
pobierz
DBK/ES/27 - Zgłoszenie odczytu stanu wodomierza/podlicznika DBK/ES/27 - Zgłoszenie odczytu stanu wodomierza/podlicznika 621 KB
pobierz
DBK/026 - Podanie o duplikat faktury VAT DBK/026 - Podanie o duplikat faktury VAT 612 KB
pobierz
DBK/EWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego DBK/EWN/025 - Odwołanie zgody do obciążania rachunku bankowego 447 KB
pobierz
DBK/EWN/024 - Zgoda na obciążenie rachunki bankowego DBK/EWN/024 - Zgoda na obciążenie rachunki bankowego 449 KB
pobierz
DBK/EWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty DBK/EWN/023 - Podanie o zwrot nadpłaty 618 KB
pobierz
DBK/EWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty DBK/EWN/022 - Podanie o rozłożenie należności na raty 647 KB
pobierz
DBK/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody. DBK/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór bezpowrotnie zużytej wody. 622 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pozostałe formularze [ 6 ]
Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych 57 KB
pobierz
DBK/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego DBK/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 489 KB
pobierz
DBK/036 - Reklamacja DBK/036 - Reklamacja 622 KB
pobierz
DBK/033 - Wniosek o przyjęcie nieczystości DBK/033 - Wniosek o przyjęcie nieczystości 658 KB
pobierz
DBK/032 - Zlecenie wykonania usługi DBK/032 - Zlecenie wykonania usługi 620 KB
pobierz
DBK/030 - Zlecenie demontażu / montazu wodomierza DBK/030 - Zlecenie demontażu / montazu wodomierza 617 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Ceny usług [ 22 ]
Cennik za ekspertyzę wodomierzy.pdf Cennik za ekspertyzę wodomierzy.pdf 352 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrzną. Opłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrzną. 324 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynku Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynku 350 KB
pobierz
Doradztwo techniczne w zakresie bilansowania wodomierza głównego z podlicznikami Doradztwo techniczne w zakresie bilansowania wodomierza głównego z podlicznikami 443 KB
pobierz
Cennik za sprzedaż wodomierzy objętościowych Cennik za sprzedaż wodomierzy objętościowych 343 KB
pobierz
Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego z nakładką radiową Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego z nakładką radiową 342 KB
pobierz
Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego Zamiana wodomierza u klienta na wodomierz objętościowy dostosowany do odczytu radiowego 337 KB
pobierz
Cennik za oplombowanie wodomierzy – podliczników w budynkach wielolokalowych Cennik za oplombowanie wodomierzy – podliczników w budynkach wielolokalowych 336 KB
pobierz
Montaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego służącego, do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, na instalacji przygotowanej do montażu przez klienta Montaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego służącego, do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, na instalacji przygotowanej do montażu przez klienta 410 KB
pobierz
Sprzedaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej Sprzedaż wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej 332 KB
pobierz
Legalizacja wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, z montażem u klienta Legalizacja wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, z montażem u klienta 431 KB
pobierz
Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 354 KB
pobierz
Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice 379 KB
pobierz
Sprawowanie nadzoru branżowego nad istniejącym uzbrojeniem sieci wod-kan. przy realizacji infrastruktury obcej zgodnie z otrzymanym zleceniem od inwestora lub wykonawcy Sprawowanie nadzoru branżowego nad istniejącym uzbrojeniem sieci wod-kan. przy realizacji infrastruktury obcej zgodnie z otrzymanym zleceniem od inwestora lub wykonawcy 323 KB
pobierz
Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na rzecz odbiorców zewnętrznych 343 KB
pobierz
Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej Opłaty pobierane za sprawowanie nadzorów branżowych przez pracowników Działu Nadzoru Technicznego na przyłączach i sieciach kanalizacji deszczowej 333 KB
pobierz
Opłata za legalizację wodomierza z montażem u klienta Opłata za legalizację wodomierza z montażem u klienta 374 KB
pobierz
Opłata za usługę „wodomierz za wodomierz” Opłata za usługę „wodomierz za wodomierz” 353 KB
pobierz
Cennik za przegląd, regulację, legalizacje oraz sprawdzenie wodomierzy Cennik za przegląd, regulację, legalizacje oraz sprawdzenie wodomierzy 396 KB
pobierz
Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na niedotrzymanie warunków umowy Opłata za wymianę uszkodzonych wodomierzy ze względu na niedotrzymanie warunków umowy 42 KB
pobierz
Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków 482 KB
pobierz
Cennik opłat za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod. - kan. Cennik opłat za wydanie warunków i uzgodnień dokumentacji wod. - kan. 348 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: e-faktura [ 5 ]
E-Faktura - Regulamin E-Faktura - Regulamin 613 KB
pobierz
DBK/ES/039 - Podanie o duplikat e­faktur DBK/ES/039 - Podanie o duplikat e­faktur 471 KB
pobierz
DBK/ES/040 - Zmiana adresu e-mail DBK/ES/040 - Zmiana adresu e-mail 489 KB
pobierz
DBK/ES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur DBK/ES/038 - Wycofanie akceptacji przesyłania i udostępniania e-faktur 498 KB
pobierz
DBK/ES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur DBK/ES/037 - Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur 498 KB
pobierz