Poradnik

Jesteś na: Strona główna / Poradnik

Podstawowe usługi świadczone przez Katowickie Wodociągi S.A., to dostarczanie wody i odbiór ścieków. W celu umożliwienia naszej Spółce świadczenia tych usług w niezakłócony sposób konieczne jest wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez naszą Spółkę. Po dokonaniu odbioru technicznego sieci lub przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, klient zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.