Archiwum przetargów według regulaminu

Jesteś na: Strona główna / Przetargi / Archiwum przetargów według regulaminu

Znajdź przetarg:
Znaleziono ogłoszeń: 254
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Status
„ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW Katowickich Wodociągów S.A.” 2015-11-27 2015-12-16
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY JANKEGO W KATOWICACH NA ODCINKU OD TORÓW PKP DO ULICY BARCELOŃSKIEJ ORAZ REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY DOLNEJ 2015-11-06 2015-11-13
Unieważnione
ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWOZU I OBSŁUGI ZAKUPIONEJ MASZYNY DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH HDD 2015-10-15 2015-10-30
Rozstrzygnięte
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "SZADOKA" 2015-09-29 2015-10-14
Rozstrzygnięte
REMONT SPIĘCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ULICY ŻELIWNEJ I RACIBORSKIEJ W KATOWICACH - KĄPIELISKO "BUGLA" 2015-09-21 2015-10-02
Rozstrzygnięte
REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU NA TERENIE KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 2015-09-01 2015-09-09
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH I KOLAN STOPOWYCH 2015-08-27 2015-09-11
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA POMPY DIAGONALNEJ DO POMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA – MAŁA CENTRUM 2015-08-20 2015-09-11
Unieważnione
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ROŹDZIEŃSKIEGO 2015-08-14 2015-09-18
Rozstrzygnięte
REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW BANKOWA 2015-08-14 2015-09-18
Rozstrzygnięte
WYKONANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO MONITORINGU TERENU KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. POŁOŻONEGO W KATOWICACH PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 130 2015-08-13 2015-09-09
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY MILOWICKIEJ W KATOWICACH 2015-08-07 2015-08-24
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY RATAJA I ULICY MICHEJDY W KATOWICACH 2015-08-07 2015-08-24
Rozstrzygnięte
„REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GAWRONÓW NA ODCINKU OD STUDNI ZAKUPOWEJ KAT 33 DO UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH” 2015-08-06 2015-08-19
Rozstrzygnięte
REMONT HYDROFORNI PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ W KATOWICACH W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNOLOGICZNYM 2015-06-29 2015-07-10
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY BAŁTYCKIEJ W KATOWICACH 2015-06-26 2015-07-09
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SZENWALDA NA ODCINKU OD ULICY JANKEGO DO ULICY KOŁŁĄTAJA W KATOWICACH 2015-06-26 2015-07-13
Rozstrzygnięte
REMONT BUDYNKU: GARAŻ TWC- MAGAZYN SPRZĘTU OSD NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM 2015-06-03 2015-06-19
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KŁODNICKIEJ W KATOWICACH 2015-05-15 2015-05-27
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY PE I KSZTAŁTEK PE 2015-05-06 2015-05-27
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2015-04-27 2015-05-11
Rozstrzygnięte
OCIEPLENIE BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE130 W KATOWICACH 2015-04-27 2015-05-11
Rozstrzygnięte
„Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Goetla w Katowicach” 2015-04-22 2015-05-08
Rozstrzygnięte
REMONT BUDYNKU HALI KRAT NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM 2015-04-21 2015-05-06
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH 2015-04-20 2015-05-05
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY GRUNWALDZKIEJ W KATOWICACH” 2015-03-18 2015-04-03
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY WAJDY W KATOWICACH 2015-03-17 2015-04-01
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2015-03-16 2015-03-30
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego w Katowicach 2015-03-06 2015-03-20
Rozstrzygnięte
„REMONT HYDROFORNI PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO W KATOWICACH W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNOLOGICZNYM” 2015-03-06 2015-03-23
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU WYWROTKA - 2 SZT 2015-03-03 2015-03-18
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA 4 SZT. SZMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, OSOBOWO-DOSTAWCZYCH 2015-03-03 2015-03-18
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ILOŚCI 157 M3 2015-03-02 2015-03-16
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA BUTÓW DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” 2015-02-09 2015-02-23
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2015-01-30 2015-02-13
Rozstrzygnięte
BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2015-01-23 2015-02-16
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH I KOLAN STOPOWYCH 2014-12-19 2015-01-09
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY) DOT. BUDOWY BUDYNKU PORTIERNI I ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU PRZY UL. OBR.WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH 2014-12-09 2015-01-14
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 800 MM W ALEI GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICACH- etap II 2014-12-09 2014-12-22
Unieważnione
„ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW Katowickich Wodociągów S.A.” 2014-12-08 2014-12-22
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY MIŁEJ W KATOWICACH 2014-12-02 2014-12-17
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW, PRZEPUSTNIC I SKRZYNEK ULICZNYCH 2014-11-19 2014-12-05
Unieważnione
REMONT CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ W HYDROFORNI „WITOSA” I HYDROFORNI „ BRZOZOWA 2014-11-18 2014-11-26
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH NA ODCINKU OD AL.GÓRNOŚLĄSKIEJ DO UL. KOSÓW 2014-11-13 2014-12-02
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW W ULICY DYTRYCHA W KATOWICACH 2014-11-03 2014-11-18
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 800mm W ALEI GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICACH – etap II 2014-10-17 2014-10-27
Unieważnione
REMONT BUDYNKU POMIESZCZEŃ MAGAZYNU GŁÓWNEGO PRZY. UL. OBR.WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH 2014-10-10 2014-10-22
Rozstrzygnięte
REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH MASZYNISTÓW, BIUR I LABORATORIUM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA- CENTRUM 2014-09-30 2014-10-17
Rozstrzygnięte
PRZEBUDOWA I KONSERWACJA „ROWU SIEMIANOWICKIEGO” 2014-09-24 2014-10-03
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 800 MM W ALEI GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICACH- etap I 2014-09-23 2014-10-06
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY PARKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY PIĘKNEJ DO ULICY KOŚCIUSZKI W KATOWICACH 2014-07-23 2014-08-06
Rozstrzygnięte
Remont kanału burzowego (obiegowego) na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała Centrum 2014-06-18 2014-07-04
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. PLEBISCYTOWEJ W KATOWICACH 2014-05-30 2014-06-16
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KILIŃSKIEGO W KATOWICACH 2014-05-27 2014-06-18
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Tetmajera w Katowicach 2014-04-10 2014-04-28
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Plebiscytowej w Katowicach 2014-04-08 2014-04-24
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SŁOWACKIEGO (OD UL. 3-GO MAJA DO UL.MICKIEWICZA) W KATOWICACH 2014-03-28 2014-04-07
Unieważnione
ROZBIÓRKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. ZAMENHOFA W KATOWICACH 2014-03-21 2014-04-04
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2014-03-07 2014-03-26
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawelskiej w Katowicach. 2014-02-28 2014-03-10
Unieważnione
OCHRONA FIZYCZNA I DORAŹNA OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH. 2014-02-28 2014-03-14
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY PE I KSZTAŁTEK PE 2014-02-24 2014-03-17
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY BINISZKIEWICZA W KATOWICACH 2014-02-24 2014-03-10
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2014-02-17 2014-03-07
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. STAWOWEJ W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. MICKIEWICZA 2014-02-14 2014-02-24
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KONOPNICKIEJ W KATOWICACH 2014-02-13 2014-02-21
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. OWOCOWEJ W KATOWICACH 2014-02-12 2014-02-26
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ILOŚCI 167M3 2014-02-03 2014-02-17
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Topolowej w Katowicach 2014-01-24 2014-02-07
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2014-01-14 2014-01-28
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2013-11-27 2013-12-09
Unieważnione
Zakup i dostawa odzieży roboczej, butów i akcesoriów ochrony osobistej dla pracowników Katowickich Wodociągów S.A. 2013-11-27 2013-12-11
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH I KOLAN STOPOWYCH 2013-11-13 2013-11-28
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ DO ZDALNEGO ODCZYTU DO ZAMONTOWANIA NA WODOMIERZE FIRMY ITRON I MIROMETR ORAZ USŁUGĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ ZAPEWNIAJĄCĄ ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY TYMI URZĄDZENIAMI A PLATFORMĄ ZARZĄDZAJĄCĄ 2013-10-28 2013-11-18
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy PCK w Katowicach 2013-09-12 2013-09-30
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Mysłowickiej - etap II w Katowicach 2013-09-12 2013-09-26
Rozstrzygnięte
Remont sieci wodociągowej w Al. Korfantego w Katowicach 2013-09-12 2013-09-26
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Rymera w Katowicach 2013-09-12 2013-10-01
Rozstrzygnięte
Remont stacji odwadniania osadu - budynek wirówek na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum 2013-09-04 2013-09-19
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Katowicach 2013-09-04 2013-09-20
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Katowicach na odcinku od ul. Murckowskiej do ul. Granicznej i Dudy Gracza 2013-08-26 2013-09-09
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW, PRZEPUSTNIC I SKRZYNEK ULICZNYCH 2013-08-21 2013-09-04
Unieważnione
LEASING OPERACYJNY SAMOCHODU SPECJALNEGO SCK Z FUNKCJĄ ODZYSKU WODY 2013-08-20 2013-11-08
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY I AKCESORIÓW WODOMIERZOWYCH 2013-08-01 2013-08-14
Rozstrzygnięte
REMONT RUSZTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH Z WYMIANĄ DYFUZORÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM 2013-07-02 2013-07-16
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY LIGONIA W KATOWICACH 2013-06-25 2013-07-08
Rozstrzygnięte
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNOLOGICZNYM: ZAD.1 – HYDROFORNIA PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ ZAD.2 - HYDROFORNIA PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO” 2013-06-19 2013-07-05
Rozstrzygnięte
REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. SZTYGARSKIEJ W KATOWICACH 2013-06-19 2013-07-04
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SZTYGARSKIEJ W KATOWICACH 2013-06-14 2013-06-27
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WOZAKÓW W KATOWICACH 2013-06-12 2013-07-01
Rozstrzygnięte
ZAKUP 1SZT. SAMOCHODU DOSTAWCZO OSOBOWEGO DLA ODDZIAŁU TKK 2013-06-10 2013-06-24
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki w Katowicach na odcinku od ulicy Andrzeja do ulicy Szeligiewicza- etap II 2013-06-07 2013-06-21
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2013-05-23 2013-06-05
Rozstrzygnięte
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW (KOD 19 08 02) Z OCZYSZCZALNI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2013-05-23 2013-06-07
Rozstrzygnięte
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I WYKONANIE REMONTU W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNOLOGICZNYM: ZAD.1 – HYDROFORNIA PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ ZAD.2 - HYDROFORNIA PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO” 2013-05-16 2013-06-06
Unieważnione
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BUDOWLANYM I TECHNOLOGICZNYM DLA ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH: - Zadanie 1 - PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „BANKOWA” W KATOWICACH - Zadanie 2 - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEGO W KATOWICACH 2013-05-08 2013-05-28
Rozstrzygnięte
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2013-04-29 2013-05-20
Rozstrzygnięte
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW W ULICY RADOCKIEGO W KATOWICACH” 2013-04-17 2013-05-06
Rozstrzygnięte
LEASING OPERACYJNY ZESTAWU DO INSPEKCJI TV SIECI KANALIZACYJNYCH WRAZ Z ZABUDOWĄ 2013-04-16 2013-05-20
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŚCIGAŁY – ETAP I W KATOWICACH 2013-04-16 2013-04-30
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SOKOLSKIEJ W KATOWICACH NA ODCINKU OD PL. WOLNOŚCI DO UL. CHORZOWSKIEJ 2013-04-16 2013-04-29
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zadole w Katowicach 2013-03-22 2013-04-02
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH 2013-03-19 2013-03-29
Unieważnione
„LEASING OPERACYJNY 2 SZT. SAMOCHODÓW DOSTAWCZO OSOBOWYCH DLA ODDZIAŁÓW OSP i TKK” 2013-03-15 2013-04-04
Unieważnione
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH – etap II” 2013-03-14 2013-03-26
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” 2013-03-13 2013-03-22
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Hierowskiego w Katowicach 2013-03-05 2013-03-15
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY POZNAŃSKIEJ W KATOWICACH 2013-02-28 2013-03-13
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY FREDRY W KATOWICACH 2013-02-28 2013-03-08
Rozstrzygnięte
REMONT BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ KATOWICE POŁUDNIE (TKP) 2013-02-26 2013-03-05
Unieważnione
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2013-02-20 2013-03-06
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Piotra Skargi w Katowicach 2013-02-05 2013-02-18
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RZESZÓTKI W KATOWICACH 2013-01-18 2013-01-28
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM W ILOŚCI 185 M3 2013-01-14 2013-01-28
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2012-12-06 2012-12-19
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2012-12-04 2012-12-17
Rozstrzygnięte
USUNIĘCIE STANU AWARYJNEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY BAGIENNEJ W KATOWICACH 2012-11-29 2012-12-14
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: SŁOWIKÓW I JEMIOŁUSZEK W KATOWICACH 2012-10-18 2012-10-25
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kijowskiej w Katowicach 2012-10-01 2012-10-16
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY I AKCESORIÓW WODOMIERZOWYCH 2012-09-24 2012-10-09
Rozstrzygnięte
„REMONT OSADNIKA WTÓRNEGO „C” Ø36m I KOMÓR ZASUW ORAZ REMONT STACJI PRAS NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PANEWNIKI” 2012-09-19 2012-09-27
Rozstrzygnięte
Opracowanie dokumentacji projektowej przerzutu ścieków sanitarnych z Dzielnic Janów, Nikiszowiec, Giszowiec oraz z terenu Huty Metali Nieżelaznych 2012-09-19 2012-10-08
Rozstrzygnięte
„WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU O KODZIE 19 08 05 ODWODNIONEGO NA PRASIE TAŚMOWEJ Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PODLESIE W ILOŚCI DO 800 TON” 2012-08-21 2012-09-05
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH I KOLAN STOPOWYCH” 2012-08-16 2012-09-03
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach:Zimorodków, Lelków, Kolibrów, Cietrzewi w Katowicach 2012-08-08 2012-08-24
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Katowicach 2012-08-08 2012-08-24
Rozstrzygnięte
WYBÓR WYKONAWCY DO WYBURZENIA HYDROFORNI WRAZ Z 2 ZBIORNIKAMI WODY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W KATOWICACH 2012-08-02 2012-08-27
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OŚ. KUKUCZKI W KATOWICACH DLA UL. ŁUŻYCKA, SANDOMIERSKA, KUJAWSKA, KURPIOWSKA, SŁOWIAŃSKA, WIŚLANA 2012-07-19 2012-08-03
Rozstrzygnięte
REMONT BUDYNKU ZAPLECZA EKSPLOATACYJNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA – CENTRUM WRAZ Z TERMORENOWACJĄ 2012-07-12 2012-07-27
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej w Katowicach 2012-07-12 2012-07-25
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Pstrągowej w Katowicach. 2012-07-10 2012-07-17
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Mruczka w Katowicach 2012-07-10 2012-07-18
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Zimorodków, Lelków, Kolibrów, Cietrzewi w Katowicach 2012-07-10 2012-07-24
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Książęcej w Katowicach 2012-07-10 2012-07-25
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Mlecznej w Katowicach - etap I i II 2012-07-06 2012-07-13
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 3-go Maja w Katowicach 2012-07-06 2012-07-24
Unieważnione
Zakup i dostawa zasuw, obudów do zasuw i skrzynek ulicznych 2012-07-04 2012-07-16
Rozstrzygnięte
ZAKUP OPROGRAMOWANIA (SYSTEMU) DLA POTRZEB SYSTEMU GIS 2012-06-18 2012-07-17
Unieważnione
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RZESZÓTKI W KATOWICACH – ETAP I” 2012-06-14 2012-06-29
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W ULICY MICKIEWICZA W KATOWICACH – ETAP II 2012-06-14 2012-06-29
Rozstrzygnięte
Opracowanie dokumentacji projektowej przerzutu ścieków sanitarnych z dzielnic Janów, Nikiszowiec, Giszowiec oraz z terenu Huty Metali Nieżelaznych do Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała 2012-06-13 2012-07-04
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. UL. SŁUPSKIEJ W KATOWICACH 2012-06-11 2012-06-18
Rozstrzygnięte
Usuwanie azbestu z budynku pompowni recyrkulacji ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków OSL Panewniki wraz z robotami termorenowacyjnymi i towarzyszącymi ul. Panewnicka 330 w Katowicach 2012-06-05 2012-06-19
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW HUTNICZYCH 2012-06-01 2012-06-18
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. MYSŁOWICKIEJ W KATOWICACH - ETAP I 2012-05-31 2012-06-15
Rozstrzygnięte
Zakup i dostawa odzieży roboczej, butów i akcesoriów ochronnych dla pracowników Katowickich Wodociągów S.A. 2012-05-30 2012-06-13
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY DROZDÓW W KATOWICACH 2012-05-30 2012-06-11
Rozstrzygnięte
Wykonanie termomodernizacji, zmiany elewacji i przebudowy wiatrołapu budynków siedziby Spółki 2012-05-29 2012-06-12
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Styczniowej w Katowicach 2012-05-02 2012-05-16
Rozstrzygnięte
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW (KOD 19 08 02) Z OCZYSZCZALNI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A 2012-04-05 2012-04-23
Rozstrzygnięte
USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKU SOCJALNO-LABORATORYJNEGO Z DYSPOZYTORNIĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DABRÓWKA MAŁA-CENTRUM W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TERMORENOWACYJNYMI I TOWARZYSZĄCYMI 2012-04-02 2012-04-17
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. RACIBORSKIEJ W KATOWICACH 2012-03-13 2012-03-30
Rozstrzygnięte
ZAKUP: 1. KOPARKO – ŁADOWARKI Z INSTALACJĄ I OSPRZĘTEM HYDRAULICZNYM DLA ODDZIAŁU TWB ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 2.KOPARKO – ŁADOWARKI DLA ODDZIAŁU TWL; 3.MINI – KOPARKI DLA ODDZIAŁU TWP Z PRZYCZEPĄ DO TRANSPORTU. 2012-02-29 2012-03-19
Rozstrzygnięte
ZAKUP SAMOCHODÓW: zad.1 - Osobowo - dostawczo/ciężarowego /podwójna kabina/ zad. 2 dostawczego/osobowo - ciężarowego 2012-02-27 2012-03-16
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2012-02-22 2012-03-09
Rozstrzygnięte
ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPY WYWROTKA- 2 SZT. 2012-02-16 2012-03-02
Rozstrzygnięte
ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 2012-02-13 2012-02-27
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICY WILEŃSKIEJ W KATOWICACH 2012-02-10 2012-02-28
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. TOKARSKIEGO W KATOWICACH 2012-01-25 2012-02-10
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY PE i KOLAN PE 2012-01-13 2012-01-30
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2012-01-04 2012-01-25
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2011-12-22 2012-01-18
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM W ILOŚCI 160m3 2011-12-21 2012-01-11
Rozstrzygnięte
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE 2011-11-02 2011-11-21
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ŁĘTOWSKIEGO 2011-10-28 2011-11-18
Rozstrzygnięte
AWARYJNA WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SZPAKÓW W KATOWICACH 2011-10-13 2011-10-24
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH 2011-10-10 2011-10-18
Rozstrzygnięte
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM CENTRALNEGO KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A W URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE 2011-10-03 2011-10-18
Rozstrzygnięte
ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO I DOSTAWCZO-CIĘŻAROWEGO TYPU FURGON-BLASZANKA 2011-09-21 2011-10-05
Rozstrzygnięte
ZAKUP 2 SZT. KOPARKO-ŁADOWAREK 2011-09-07 2011-09-23
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICY ZARĘBSKIEGO W KATOWICACH 2011-08-30 2011-09-13
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.KOŚCIUSZKI W KATOWICACH NA ODCINKU OD UL.PSTRĄGOWEJ DO SZKOŁY POLICJI 2011-08-18 2011-09-08
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Mickiewicza w Katowicach 2011-08-11 2011-08-29
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY GROMADZKIEJ W KATOWICACH 2011-07-28 2011-08-12
Rozstrzygnięte
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Kordeckiego w Katowicach 2011-07-28 2011-08-17
Rozstrzygnięte
USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKÓW I BUDOWLI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TERMORENOWACYJNYMI I TOWARZYSZĄCYMI 2011-07-26 2011-08-12
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY I AKCESORIÓW WODOMIERZOWYCH 2011-07-21 2011-08-08
Rozstrzygnięte
REMONT BUDYNKU GŁÓWNEGO SIEDZIBY SPÓŁKI PRZY UL. OBR.WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2011-07-13 2011-07-29
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA – instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w BUDYNKU GŁÓWNYM SIEDZIBY SPÓŁKI PRZY UL. OBR.WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2011-07-13 2011-07-29
Unieważnione
ZAKUP Z DOSTAWĄ ORAZ MONTAŻEM ZGARNIACZA RADIALNEGO OSADU TYPU ZURc – 48A (A – DODATKOWE ZGRZEBŁO WSPOMAGAJĄCE) BEZ POMOSTU OBROTOWEGO 2011-07-08 2011-08-01
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. LOMPY W KATOWICACH 2011-06-29 2011-07-19
Unieważnione
Zakup i dostawa odzieży roboczej, butów i akcesoriów ochronnych dla pracowników Katowickich Wodociągów S.A. 2011-06-16 2011-07-12
Rozstrzygnięte
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO – WYKONAWCZEJ WRAZ Z REALIZACJĄ BUDOWY PRZERZUTU ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI „KLIMZOWIEC” NA OCZYSZCZALNIĘ „GIGABLOK 2011-06-15 2011-08-05
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY OPALIŃSKIEGO W KATOWICACH 2011-06-13 2011-06-27
Rozstrzygnięte
REMONT OSADNIKA RADIALNEGO 2011-06-07 2011-06-21
Rozstrzygnięte
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE BUDYNKU NR 57 PRZY UL. SOŁTYSIEJ W KATOWICACH 2011-06-01 2011-06-17
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ASTRÓW, FIOŁKÓW W KATOWICACH 2011-05-31 2011-06-17
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Bukowej w Katowicach 2011-05-26 2011-06-10
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulic Karbowa - Pilotów w Katowicach 2011-05-20 2011-06-06
Rozstrzygnięte
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2011-05-12 2011-05-20
Unieważnione
Zakup, montaż i uruchomienie wirówki do odwadniania osadu wraz z oprzyrządowaniem i stacją dozowania polimeru 2011-05-11 2011-05-30
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Lwowskiej w Katowicach 2011-05-09 2011-05-24
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KANAŁOWEJ W KATOWICACH 2011-05-06 2011-05-23
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDÓW DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH 2011-05-04 2011-05-20
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ASTRÓW, FIOŁKÓW W KATOWICACH 2011-05-04 2011-05-20
Unieważnione
Zakup samochodu ciężarowego- samowyładowczego 2011-04-20 2011-05-09
Rozstrzygnięte
WYKONANIE ODCINKA WODOCIĄGU SPINAJĄCEGO Z WODOCIĄGIEM Z ULIC: WRÓBLI I GAWRONÓW W KATOWICACH 2011-04-18 2011-05-06
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PIOTRA SKARGI W KATOWICACH 2011-04-15 2011-04-29
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Katowicach na odcinku od ul. Pstrągowej do Szkoły Policji 2011-04-14 2011-04-29
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Truskawkowej i ulicy Hiacyntów w Katowicach 2011-04-13 2011-04-27
Rozstrzygnięte
Modernizacja kanału ogólnospławnego w ul. Jagiellońskiej w Katowicach 2011-04-07 2011-04-22
Rozstrzygnięte
Dostawa i montaż regałów jezdnych wraz z remontem dodatkowej podłogi w pomieszczeniu archiwum Katowickich Wodociągów S.A. 2011-04-06 2011-04-22
Rozstrzygnięte
Wywóz i zagospodarowanie zawartości piaskowników (kod 19 08 02) z Oczyszczalni ścieków Katowickich Wodociągów S.A. 2011-04-05 2011-04-20
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KATOWICACH 2011-04-04 2011-04-20
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Strzeleckiej w Katowicach 2011-04-04 2011-04-19
Rozstrzygnięte
REMONT BIEŻNI I WYKONANIE INSTALACJI KABLI GRZEWCZYCH ZAGĘSZCZACZY OSADU NR 3,1 O ŚREDNICY Ø 15,50M NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM 2011-03-25 2011-04-08
Unieważnione
Komora napowietrzania 2A - remont rusztów napowietrzających wraz z wymianą 1740 dyfuzorów na terenie Oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała - Centrum 2011-03-22 2011-04-06
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kałuży w Katowicach 2011-03-14 2011-03-28
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY M. REJA W KATOWICACH 2011-02-25 2011-03-14
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Bratków w Katowicach. 2011-02-22 2011-03-08
Rozstrzygnięte
Zakup samochodu ciężarowego specjalistycznego z systemem bramowym do przewozu kontenerów KP-7 - wzmocniony 2011-02-21 2011-03-15
Unieważnione
Usunięcie stanu awaryjnego sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Cichej w Katowicach 2011-02-18 2011-02-28
Rozstrzygnięte
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM 2011-02-07 2011-02-21
Rozstrzygnięte
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szybowej w Katowicach 2011-02-01 2011-02-15
Rozstrzygnięte
Zakup i dostawa środków czystości i sprzętu utrzymania czystości 2011-01-05 2011-01-24
Rozstrzygnięte
Remonty nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Katowice 2010-11-30 2010-12-13
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV ORAZ ZŁĄCZY 2010-11-29 2010-12-13
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: DESZCZOWA, LETNIA, JESIENNA, ZIMOWA, WIOSENNA W KATOWICACH 2010-11-24 2010-12-10
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 2010-10-27 2010-11-17
Unieważnione
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.FRANCUSKIEJ- ULICA BOCZNA LOTNISKO W KATOWICACH 2010-10-27 2010-11-15
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONNYCH DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. 2010-10-25 2010-11-10
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 2010-10-12 2010-10-25
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 2010-09-28 2010-10-18
Unieważnione
USUNIĘCIE STANU AWARYJNEGO SIECI KANALIZACYJNEJ OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. POŚPIECHA W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA II ETAPY 2010-09-27 2010-10-12
Unieważnione
ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH, KOLAN STOPOWYCH 2010-09-22 2010-10-11
Rozstrzygnięte
Remont studni KAT-80 w ul. Kamionka, ul. Kościuszki w Katowicach wraz z remontem sieci wodociągowej w ul. Kościuszki od studni GPW KAT-80 do ul. Pstrągowej 2010-09-10 2010-09-28
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Francuskiej- ulice boczne: ul. Lotnisko/Szybowcowa w Katowicach 2010-08-31 2010-09-14
Unieważnione
„ZAKUP I DOSTAWA KRĘGÓW BETONOWYCH, WŁAZÓW, POKRYW” 2010-08-26 2010-09-10
Rozstrzygnięte
RENOWACJA (REMONT) SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ZAŁĘSKIEJ W KATOWICACH 2010-08-26 2010-09-13
Rozstrzygnięte
Zakup i wymiana okien w budynkach przy ul. Obrońców Westerplatte 89 i 130 2010-08-19 2010-09-03
Rozstrzygnięte
WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE SPÓŁKI PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 130 2010-08-19 2010-09-06
Rozstrzygnięte
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYM I MATERIAŁOWYM DLA PROJEKTU „BUDOWA KOLEKTORA Ø 600 W REJONIE UL. 1000 -LECIA I MIESZKA I W KATOWICACH 2010-08-19 2010-09-20
Unieważnione
Zakup i dostawa wodomierzy i elementów złącznych 2010-08-16 2010-09-03
Rozstrzygnięte
ZAKUP ORAZ URUCHOMIENIE DMUCHAWY WRAZ Z OBUDOWĄ DŹWIĘKOCHŁONNĄ ORAZ FALOWNIKIEM STERUJĄCYM 2010-08-16 2010-09-06
Rozstrzygnięte
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWO - SOCJALNEGO NA LABORATORIUM KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” 2010-07-27 2010-08-31
Rozstrzygnięte
REMONT STUDNI KAT-80 W UL. KAMIONKA, UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH 2010-07-07 2010-07-21
Unieważnione
REMONT PRASY KLEIN KS20 (2SZT.) NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PANEWNIKI 2010-06-25 2010-07-12
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACYJNEJ W ULICY GRZYŚKI W KATOWICACH 2010-06-17 2010-07-05
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH 2010-06-17 2010-07-06
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Mroźnej w Katowicach 2010-06-17 2010-07-05
Rozstrzygnięte
„ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO EKOTERM” 2010-06-15 2010-06-29
Unieważnione
Modernizacja sieci wodociagowej w rejonie ulic: Kaskady, Nagietek, Sumów w Katowicach 2010-06-14 2010-06-29
Rozstrzygnięte
ZAKUP I DOSTAWA WYROBÓW HUTNICZYCH 2010-06-11 2010-06-28
Rozstrzygnięte
NADBUDOWA BUDYNKU DYSPOZYTORNI WRAZ Z UTWORZENIEM BIURA OBSŁUGI KLIENTA PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH 2010-06-09 2010-06-25
Rozstrzygnięte
Zakup i dostawa olejów i smarów 2010-06-08 2010-06-25
Unieważnione
WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW WEWNĘTRZNYCH I PAPIERU FIRMOWEGO 2010-05-10 2010-05-31
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. FOJCIKA W KATOWICACH 2010-05-06 2010-05-24
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Truskawkowej w Katowicach 2010-04-28 2010-05-17
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Klonowej i Morwowej w Katowicach. 2010-04-27 2010-05-12
Rozstrzygnięte
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY LIGOCKIEJ W KATOWICACH 2010-04-26 2010-05-11
Rozstrzygnięte
remont osadnika wtórnego, wstępnego zagęszczacza na Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała- Centrum 2010-04-20 2010-05-05
Rozstrzygnięte
Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szopienickiej w Katowicach 2010-04-13 2010-04-27
Rozstrzygnięte
DOSTAWA 2 (dwóch) SZT. SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH-SAMOWYŁADOWCZYCH FINANSOWANYCH W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO 2010-03-30 2010-04-20
Rozstrzygnięte
DOSTAWA POJAZDU SPECJALNEGO ASENIZACYJNEGO FINANSOWANEGO W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO 2010-03-30 2010-04-20
Rozstrzygnięte