Luty 2018


Wyniki analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody wodociągowej 
Monitoring kontrolny 

Strefa zasilania    

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015r. 

(Dz.U. poz 1989 z dnia 27 listopada 2015 r.) 

Woda mieszana

   

Jednostka

   
Średnia miesięczna        

Miesiąc Luty 2018 r

Analizy fizykochemiczne

Stężenie jonów wodoru (pH)

 

-

6,5 - 9,5

7,3

Barwa

 

mg/L Pt

bez
nieprawidłowych
zmian

6

Mętność

 

NTU

1

0,48

Przewodność elektryczna

 

µS/cm

2500

212

Zapach

      -

akceptowalny

akceptowalny

Amonowy jon

 

mg/L NH4

0,5

<0,05

Azotany

 

mg/L NO3

50

3,01

Azotyny

 

mg/L NO2

0,5

<0,05

Chlor wolny

 

mg/L Cl2

0,30

                                           0,13              

Chlorki

 

mg/L Cl4

250

 7,5

Utlenialność z KMnO4

 

mg/L O2

5

<0,5

Mangan AAS

 

µg/L Mn

50

6

Chrom ogólny

 

µg/L Cr

50

<2,0

Kadm

 

µg/L Cd

5

<0,50

Miedź

 

mg/L Cu

2

<0,003

Nikiel

 

µg/L Ni

20

<5,0

Arsen

 

µg/L Ar

10

<5,0

Ołów

 

µg/L Pb

10

<5,0

Siarczany

 

mg/L SO4

250

23,6

Twardość ogólna

 

mg/L CaCO3

60-500

77

Zasadowość ogólna

 

mmol/L

-

-

Żelazo

 

µg/L Fe

200

97,7

Glin

 

µg/L Al

200

<40

Smak

 

-

akceptowalny

akceptowalny

Analizy mikrobiologiczne

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C±2°C po 48h  

jtk/1 ml

-

-

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2°C po 72h  

jtk/1 ml

bez
nieprawidłowych
zmian

1

Bakerie grupy coli  

jtk/100 ml

0

-

Escherichia coli  

jtk/100ml

 0 

-

Enterokoki  

jtk/100 ml

 

0

0

Clostridum perfringens 

 

jtk/100 ml

0

0

Bakerie grupy coli  

NPL/100 ml

0

0

Escherichia coli  

NPL/100ml

 0 

 

0