Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 38.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2018-12-21 ZABUDOWA REDUKTORA DN200 WRAZ Z WYBUDOWANIEM STUDNI NA OBEJŚCIU DN400 OD WODOCIĄGU W UL. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-01-11 08:45:00 unieważnione
2018-12-19 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GÓRALSKIEJ I UL. SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-01-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-12-12 ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY, MODUŁÓW RADIOWYCH, CZĘŚCI DO WODOMIERZY I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2019-01-11 09:00:00 rozstrzygnięte
2018-12-06 WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KANTORÓWNY W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-12-21 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-12-05 „WYMIANA WŁAZÓW KANAŁOWYCH / WYMIANA WŁAZÓW KANAŁOWYCH NA WŁAZY KANAŁOWE PŁYWAJĄCE NA KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-12-21 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-11-22 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH URZĄDZEŃ DO POMIARU JAKOŚCI ENERGII KLASY A NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW GIGABLOK Dostawa Regulamin sektorowy 2018-12-12 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-11-06 REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-11-23 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-31 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2018-11-26 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-24 NAJEM SYSTEMU DRUKUJĄCO-KOPERTUJĄCEGO Usługa Regulamin sektorowy 2018-11-07 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-12 Wywóz osadów ściekowych (kod 19 08 05), minerałów (kod 19 12 09), skratek (kod 19 08 01) oraz odpadu (kod 20 03 06) z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2019 Usługa Ustawa PZP 2018-11-19 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry