Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienie: ZDP/PN/4/18/U

  • Przedmiot postępowania: ROBOTY BUDOWLANE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WOJCIECHA W REJONIE BUDYNKÓW 11-11D W KATOWICACH
    Numer postępowania: ZDP/PN/4/18/U
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE o przetargu - BZP 1.08MB pobierz plik : OGŁOSZENIE o przetargu - BZP
kategoria: SIWZ [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ 9.66MB pobierz plik : SIWZ
doc 6a - oświadczenie o braku pods. do wyklucz.- wersja edyt. 81KB pobierz plik : 6a - oświadczenie o braku pods. do wyklucz.- wersja edyt.
doc 6b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy- wersja edyt. 76.5KB pobierz plik : 6b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy- wersja edyt.
doc 7- oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt. 78.5KB pobierz plik : 7- oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt.
doc 8- Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt. 38KB pobierz plik : 8- Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt.
doc 9a - oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt. 59.5KB pobierz plik : 9a - oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt.
doc 9b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy- wersja edyt. 58.5KB pobierz plik : 9b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy- wersja edyt.
doc 10 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt. 78KB pobierz plik : 10 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt.
doc 11- wykaz robót- wersja edyt. 36.5KB pobierz plik : 11- wykaz robót- wersja edyt.
doc 12- wykaz osób- wersja edyt. 40KB pobierz plik : 12- wykaz osób- wersja edyt.
doc 13 - FORMULARZ OFERTY CENOWEJ- wersja edyt. 47.5KB pobierz plik : 13 - FORMULARZ OFERTY CENOWEJ- wersja edyt.
wszystkie zamówienia

do góry