Decyzja Środowiskowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Dąbrówka Mała" | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Strona główna/O NAS/Wydarzenia/Aktualności/Decyzja Środowiskowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Dąbrówka Mała"

Aktualności

2020-12-29

Decyzja Środowiskowa dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków "Dąbrówka Mała"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice - Decyzja środowiskowa

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 18.12.2020 r. decyzji Nr 80/Ś/20 znak KŚ-III.6220.14.2020.AO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała" w Katowicach, na działkach 363/47, 361/47, 362/47, 339/47 zlokalizowanych przy ul. Milowickiej 9a w Katowicach".

Informuję, że materiały dotyczące powyższej sprawy znajdują się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, VI piętro, pokój nr 602. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z aktami sprawy można zapoznać się po telefonicznym uzgodnieniu formy ich udostępnienia (poniedziałek - piątek w godzinach pracy urzędu,. 32 259-38-42).

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice - Decyzja środowiskowa

 

 

do góry