Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/1/20/U

  • Przedmiot postępowania: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH - NA ROK 2020
    Numer postępowania: ZDP/PN/1/20/U
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie BZP - na www.pdf 684.94KB pobierz plik : Ogłoszenie BZP - na www.pdf
kategoria: SIWZ [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ - skan - www.pdf 2.6MB pobierz plik : SIWZ - skan - www.pdf
zip załączniki edytowalne.zip 53.82KB pobierz plik : załączniki edytowalne.zip
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf 597.92KB pobierz plik : Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf
pdf odpowiedź na pytanie 2 - na www.pdf 172.19KB pobierz plik : odpowiedź na pytanie 2 - na www.pdf
doc ZMODYFIKOWANE oświadczenie o spełn. warunków — kopia.doc 83.5KB pobierz plik : ZMODYFIKOWANE oświadczenie o spełn. warunków — kopia.doc
pdf Odpowiedź na pyt. 3 - na www.pdf 52.72KB pobierz plik : Odpowiedź na pyt. 3 - na www.pdf
pdf Odpowiedź na pytanie 4 - na www.pdf 700.36KB pobierz plik : Odpowiedź na pytanie 4 - na www.pdf
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf część jawna - na www.pdf 72.46KB pobierz plik : część jawna - na www.pdf
kategoria: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Sprostow. ogłosz - BZP.pdf 186.37KB pobierz plik : Sprostow. ogłosz - BZP.pdf
wszystkie zamówienia

do góry