Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/2/20/U

  • Przedmiot postępowania: WYMIANA WŁAZÓW NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/2/20/U
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE - BZP.pdf 529.03KB pobierz plik : OGŁOSZENIE - BZP.pdf
kategoria: SIWZ [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ.pdf 2.88MB pobierz plik : SIWZ.pdf
doc FORMULARZ OFERTY- wersja edyt 55.5KB pobierz plik : FORMULARZ OFERTY- wersja edyt
doc wykaz robót- wersja edyt. 39.5KB pobierz plik : wykaz robót- wersja edyt.
doc wykaz osób- wersja edyt. 37.5KB pobierz plik : wykaz osób- wersja edyt.
doc 2a - oświadczenie o braku pods. do wyklucz.doc 81.5KB pobierz plik : 2a - oświadczenie o braku pods. do wyklucz.doc
doc 2b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy.doc 76KB pobierz plik : 2b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy.doc
doc 3 - oświadczenie o spełn. warunków.doc 78KB pobierz plik : 3 - oświadczenie o spełn. warunków.doc
doc 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych.doc 37KB pobierz plik : 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych.doc
doc 5a - oświadczenie dot. zatrudnienia.doc 58.5KB pobierz plik : 5a - oświadczenie dot. zatrudnienia.doc
doc 5b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy.doc 58KB pobierz plik : 5b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy.doc
doc 6 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów.doc 77.5KB pobierz plik : 6 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów.doc
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf część jawna - na www.pdf 50.52KB pobierz plik : część jawna - na www.pdf
wszystkie zamówienia

do góry