Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/3/20/U

  • Przedmiot postępowania: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO_REKREACYJNYCH NA ROK 2020
    Numer postępowania: ZDP/PN/3/20/U
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE w BZP.pdf 683.03KB pobierz plik : OGŁOSZENIE w BZP.pdf
kategoria: SIWZ [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ.pdf 4.5MB pobierz plik : SIWZ.pdf
doc oświadczenie o braku pods. do wyklucz- wersja edyt. 81.5KB pobierz plik : oświadczenie o braku pods. do wyklucz- wersja edyt.
doc ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy- wersja edyt. 76.5KB pobierz plik : ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwykonawcy- wersja edyt.
doc oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt. 78KB pobierz plik : oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt.
doc Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt. 37KB pobierz plik : Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt.
doc oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt. 58KB pobierz plik : oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt.
doc oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy- wersja edyt. 58KB pobierz plik : oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwykonawcy- wersja edyt.
doc ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt. 78KB pobierz plik : ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt.
doc wykaz usług- wersja edyt. 41.5KB pobierz plik : wykaz usług- wersja edyt.
doc Oświadczenie o dysponowaniu osobami- wersja edyt. 28KB pobierz plik : Oświadczenie o dysponowaniu osobami- wersja edyt.
doc Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt. 55.5KB pobierz plik : Formularz Oferty Cenowej- wersja edyt.
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 14b - Odpowiedź na pyt. 1 i 2 - na www.pdf 234.64KB pobierz plik : 14b - Odpowiedź na pyt. 1 i 2 - na www.pdf
pdf Odpowiedź na pytania 3 i 4 - na www.pdf 1.51MB pobierz plik : Odpowiedź na pytania 3 i 4 - na www.pdf
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf część jawna - na www.pdf 63.24KB pobierz plik : część jawna - na www.pdf
wszystkie zamówienia

do góry