Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/17/20

  • Przedmiot postępowania: „ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BRACI WIECZORKÓW, UL. USTROŃSKA, UL. CIESZYŃSKA, UL. RYBACKA, UL. CHODKIEWICZA, UL. NIZINNA W KATOWICACH”- UWAGA !!! ZMIANA FORMY SKŁADANIA OFERT
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/17/20
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 1- ogłoszenie.pdf 103.09KB pobierz plik : 1- ogłoszenie.pdf
kategoria: SIWZ [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 2 - SIWZ.pdf 16.86MB pobierz plik : 2 - SIWZ.pdf
zip Braci Wieczorków- mapy.zip 31.53MB pobierz plik : Braci Wieczorków- mapy.zip
doc 3 - Formularz Oferty Cenowej.doc 51.5KB pobierz plik : 3 - Formularz Oferty Cenowej.doc
doc 4 - wykaz osób.doc 38KB pobierz plik : 4 - wykaz osób.doc
doc 5- wykaz robót.doc 36.5KB pobierz plik : 5- wykaz robót.doc
doc 6 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc 36.5KB pobierz plik : 6 - Oświadczenie o wykluczeniu.doc
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 8- odpowiedź na zapytanie nr 1..pdf 66.02KB pobierz plik : 8- odpowiedź na zapytanie nr 1..pdf
zip przedmiary edytowalne.zip 72.71KB pobierz plik : przedmiary edytowalne.zip
pdf 14a- zmiana terminu skladania ofert.pdf 55KB pobierz plik : 14a- zmiana terminu skladania ofert.pdf
wszystkie zamówienia

do góry