Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: DT/1/2020

  • Przedmiot postępowania: Dialog techniczny, którego przedmiotem są konsultacje Zamawiającego z Uczestnikami dialogu służące uzyskaniu informacji przydatnych na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego usługi „Dostawa oprogramowania wraz z licencją systemu utonięć dla dwóch kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Katowicach”
    Numer postępowania: DT/1/2020
  • Status postępowania: rozstrzygnięte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie skan.pdf 210.36KB pobierz plik : ogłoszenie skan.pdf
pdf OPZ skan.pdf 216.19KB pobierz plik : OPZ skan.pdf
docx Wniosek do dopuszczenie Załącznik nr 2.docx 19.06KB pobierz plik : Wniosek do dopuszczenie Załącznik nr 2.docx
wszystkie zamówienia

do góry