Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/R/38/19

  • Przedmiot postępowania: „ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY ODRODZENIA W KATOWICACH” ORAZ „ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICY HELSKIEJ W KATOWICACH”
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/38/19
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zamówieniu - na www.pdf 590.28KB pobierz plik : Ogłoszenie o zamówieniu - na www.pdf
kategoria: SIWZ [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ - na www.pdf 25.03MB pobierz plik : SIWZ - na www.pdf
pdf zał. 5a) i 5b) - STWiORB.pdf 35.49MB pobierz plik : zał. 5a) i 5b) - STWiORB.pdf
pdf zał. 6a) - Proj. Budowl. - Odrodzenia.pdf 30.69MB pobierz plik : zał. 6a) - Proj. Budowl. - Odrodzenia.pdf
zip MAPY Odrodzenia - ma www.zip 4.73MB pobierz plik : MAPY Odrodzenia - ma www.zip
pdf zał. 6b) - Proj. Budowl. - Helska z mapami.pdf 29.7MB pobierz plik : zał. 6b) - Proj. Budowl. - Helska z mapami.pdf
zip załączniki edytowalne.zip 39.33KB pobierz plik : załączniki edytowalne.zip
wszystkie zamówienia

do góry