Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienie: ZDP/PN/R/35/18

  • Przedmiot postępowania: MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM
    Numer postępowania: ZDP/PN/R/35/18
  • Status postępowania: otwarte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 13 - OGŁOSZENIE o zamówieniu - www.pdf 203.26KB pobierz plik : 13 - OGŁOSZENIE o zamówieniu - www.pdf
pdf 100- zmiana terminu składania ofert.pdf 96.93KB pobierz plik : 100- zmiana terminu składania ofert.pdf
kategoria: SIWZ [15]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 14 - SIWZ na www.pdf 17.77MB pobierz plik : 14 - SIWZ na www.pdf
pdf 15 - STWiORB zał. 8 do SIWZ - skan na www.pdf 22.08MB pobierz plik : 15 - STWiORB zał. 8 do SIWZ - skan na www.pdf
zip 16 - PW 2. CZĘŚĆ BUDOWLANA - www.zip 22.35MB pobierz plik : 16 - PW 2. CZĘŚĆ BUDOWLANA - www.zip
zip 17 - PW 3. CZĘŚĆ DROGOWA - www.zip 40.95MB pobierz plik : 17 - PW 3. CZĘŚĆ DROGOWA - www.zip
zip 18 - PW 4. TECHNOLOGIA - www.zip 5.45MB pobierz plik : 18 - PW 4. TECHNOLOGIA - www.zip
zip 19 - PW 5. INSTALACJE SANITARNE WEWN. - www.zip 7.81MB pobierz plik : 19 - PW 5. INSTALACJE SANITARNE WEWN. - www.zip
zip 20 - PW 6. SIECI SANITARNE ZEWN. - www - uwzględnić wyłacznie pozycje z przedmiaru.zip 80.21MB pobierz plik : 20 - PW 6. SIECI SANITARNE ZEWN. - www - uwzględnić wyłacznie pozycje z przedmiaru.zip
zip 21 - PW 7. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - www.zip 4.18MB pobierz plik : 21 - PW 7. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - www.zip
zip 22 - PW 8. CZĘŚĆ NISKOPRĄDOWA - www.zip 2.28MB pobierz plik : 22 - PW 8. CZĘŚĆ NISKOPRĄDOWA - www.zip
zip 23 - PW AKPiA - www.zip 121.38KB pobierz plik : 23 - PW AKPiA - www.zip
zip 24 - PW 10.1. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ - www Gassystem.zip 8.03MB pobierz plik : 24 - PW 10.1. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ - www Gassystem.zip
zip 25 - PW 10.2 ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ PGNiG - www.zip 26.52MB pobierz plik : 25 - PW 10.2 ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ PGNiG - www.zip
pdf 26 - PW orange polska pp 2018 - www.pdf 275.67KB pobierz plik : 26 - PW orange polska pp 2018 - www.pdf
zip 27 - załączniki edytowalne do SIWZ - www KRAKOWSKA-wod.- etap III-PN.zip 63.84KB pobierz plik : 27 - załączniki edytowalne do SIWZ - www KRAKOWSKA-wod.- etap III-PN.zip
zip 28 - PRZEDMIARY ROBÓT - do wydruku.zip 2.25MB pobierz plik : 28 - PRZEDMIARY ROBÓT - do wydruku.zip
kategoria: Zapytania i odpowiedzi/modyfikacje [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf odpowiedź na zapytanie 1.pdf 135KB pobierz plik : odpowiedź na zapytanie 1.pdf
pdf 100- zmiana terminu składania ofert.pdf 96.93KB pobierz plik : 100- zmiana terminu składania ofert.pdf
pdf 110- odpowiedź na zapyt. 2,3.pdf 1.65MB pobierz plik : 110- odpowiedź na zapyt. 2,3.pdf
pdf odpowiedź na zapyt. 4,5 226.96KB pobierz plik : odpowiedź na zapyt. 4,5
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf część jawna 82.74KB pobierz plik : część jawna
wszystkie zamówienia

do góry