Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 9.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2021-06-18 ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. Dostawa Regulamin sektorowy 2021-07-20 10:00:00 otwarte
2021-06-16 „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA OBIEKTU KOMORA K3 NA KOLEKTORZE C - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA -CENTRUM” Usługa Regulamin sektorowy 2021-07-02 09:00:00 otwarte
2021-06-10 REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W UL. ROSTKA W KATOWICACH - etap II Robota budowlana Regulamin sektorowy 2021-06-21 10:00:00 otwarte
2021-06-04 ZAKUP POJAZDU ELEKTRYCZNEGO DO 3,5 TONY Dostawa Ustawa PZP 2021-06-18 09:00:00 rozstrzygnięte
2021-05-21 BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ ZE STUDNIĄ WODOMIERZOWĄ W REJONIE STAWU STARGANIEC PRZY UL.OWSIANEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2021-05-31 10:00:00 rozstrzygnięte
2021-05-21 „WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWO - CZYSTOŚCIOWYCH W BUDYNKACH ODDZIAŁÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” Usługa Regulamin sektorowy 2021-06-07 09:00:00 rozstrzygnięte
2021-05-14 ZAKUP POJAZDU ELEKTRYCZNEGO DO 3,5 TONY Dostawa Ustawa PZP 2021-05-28 09:00:00 unieważnione
2021-05-12 REMONT WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE Robota budowlana Ustawa PZP 2021-05-27 09:00:00 rozstrzygnięte
2021-05-05 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ (od budynku nr 5) ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (do budynku nr 15) PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2021-05-21 09:00:00 rozstrzygnięte

do góry