Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 8.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2020-05-26 ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dostawa Regulamin sektorowy 2020-06-09 08:30:00 otwarte
2020-05-21 KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH (BASEN - BUROWIEC PRZY UL. KONNEJ ORAZ BASEN - BRYNÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI - NA ROK 2020 i 2021 Usługa Regulamin sektorowy 2020-05-29 10:00:00 otwarte
2020-05-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY) DOT. WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIERTNICZEJ I UL. TECHNIKÓW W KATOWICACH Usługa Regulamin sektorowy 2020-06-05 08:30:00 otwarte
2020-05-12 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWO - CZYSTOŚCIOWYCH W BUDYNKACH ODDZIAŁÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2020-05-29 08:30:00 otwarte
2020-04-23 Dialog techniczny, którego przedmiotem są konsultacje Zamawiającego z Uczestnikami dialogu służące uzyskaniu informacji przydatnych na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego usługi „Dostawa oprogramowania wraz z licencją systemu utonięć dla dwóch kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Katowicach” Dostawa Ustawa PZP 2020-05-08 13:00:00 rozstrzygnięte
2020-04-10 ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dostawa Regulamin sektorowy 2020-05-04 08:30:00 unieważnione
2020-03-09 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO_REKREACYJNYCH NA ROK 2020 Usługa Ustawa PZP 2020-03-17 08:30:00 otwarte
2020-03-09 KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH (BASEN - BUROWIEC PRZY UL. KONNEJ ORAZ BASEN - BRYNÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI - NA ROK 2020 i 2021 Usługa Regulamin sektorowy 2020-03-18 08:30:00 unieważnione

do góry