Zamówienia | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 11.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2020-07-08 „ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻWIRKI I WIGURY W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-07-24 08:30:00 otwarte
2020-07-07 ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA CENTRUM W ILOŚCI DO 30 000KG Dostawa Regulamin sektorowy 2020-08-03 08:30:00 otwarte
2020-07-03 „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DWÓCH KOMPLEKSÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH (BASEN BUROWIEC PRZY UL. KONNEJ ORAZ BASEN BRYNÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH) - W 2021 ROKU ORAZ REALIZOWANIE BILANSOWANIA HANDLOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W DWÓCH MIKROINSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH (38,75 KW) ZAINSTALOWANYCH NA TYCH BASENACH” Dostawa Ustawa PZP 2020-08-10 09:00:00 otwarte
2020-07-03 „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WSZYSTKICH OBIEKTÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOSCIĄ WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNĄ W 2021 ROKU” Dostawa Ustawa PZP 2020-08-10 08:30:00 otwarte
2020-06-23 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. MIKOŁOWSKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-07-03 08:30:00 otwarte
2020-06-04 „ZAKUP I DOSTAWA KOAGULANTU ŻELAZA TRÓJWARTOŚCIOWEGO” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-06-19 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-06-04 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI BASENU BUROWIEC PRZY UL. KONNEJ W KATOWICACH W ROKU 2020 Usługa Ustawa PZP 2020-06-12 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-06-02 BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 89 I 130 W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2008-06-16 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-05-27 „ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A.” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-06-25 11:00:00 rozstrzygnięte
2020-05-26 ZAKUP I DOSTAWA MOBILNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO Dostawa Regulamin sektorowy 2020-06-09 08:30:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2

do góry