WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/sciezka-edukacyjna-gigablok/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK

Ścieżka edukacyjna Oczyszczalni Ścieków Gigablok powstała przy współudziale Katowickich Wodociągów S.A. i Urzędu Miejskiego w Katowicach. Została przygotowana z myślą o tym, abyście korzystając z niej mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wody.

Do zwiedzania ścieżki zapraszamy zarówno dorosłych jak i dzieci. Dowiecie się tu jak bardzo nasze codzienne życie potrafi zmieniać środowisko naturalne, a także na czym polega oczyszczanie ścieków w nowoczesnej oczyszczalni. Dla każdej z grup opracowany jest indywidualny program zwiedzania. Na terenie samej Oczyszczalni Ścieków Gigablok wyznaczono półtora kilometrową trasę zwiedzania poszczególnych obiektów. Przy każdym z nich umieszczono tablicę zawierającą krótki opis kolejnych etapów oczyszczania ścieków oraz biorących w nich udział urządzeń. Zwiedzanie średnio zajmuje 1-1,5 godziny.

Elementem ścieżki są także krótkometrażowe filmy fabularne, które zostały zrealizowane specjalnie na potrzeby ścieżki. Każda wizyta grupy zwiedzającej Ścieżkę Edukacyjną GIGABLOK rozpoczyna się od projekcji wybranego filmu. Pierwszy z nich zatytułowany „Giga” skierowany jest do najmłodszej widowni. Jego fabuła oparta została na autentycznej historii pieska wrzuconego przez nieznanych sprawców do kanalizacji, a następnie uratowanego przez pracowników oczyszczalni. Film ten w grudniu 2011r. zdobył statuetkę Złotego Kopernika na II Festiwalu Filmów dla edukacji EDUKINO w kategorii filmów dla dzieci ze szkół podstawowych. Drugi film „Marcin” opowiada o wycieczce rowerowej dwóch braci, trasą wody w przyrodzie od źródeł do oczyszczalni i z powrotem do rzeki. W ten oryginalny sposób pokazane zostały zasady obiegu wody w przyrodzie.

Ścieżkę można zwiedzać w dni powszednie oraz w jedną sobotę każdego miesiąca po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 32 78 82 661, 32 78 82 696 lub drogą mailową 

do góry