WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/ile-czasu-beda-trwaly-poszczegolne-uzgodnienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Ile czasu będą trwały poszczególne uzgodnienia?

Terminy załatwiania spraw obowiązujące w Katowickich Wodociągach S. A wynikają z „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice” tj. wydanie uzgodnienia dokumentacji technicznej - 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, wydanie warunków technicznych - 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wróć do FAQ

do góry