WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/jak-nalezy-chronic-wodomierz-i-przylacze-przed-mrozem
Drukuj grafikę : tak / nie

Jak należy chronić wodomierz i przyłącze przed mrozem?

Celem ochrony urządzenia pomiarowego przed mrozem należy ocieplić pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W przypadku gdy wodomierz zamontowany został w studzience, należy zabezpieczyć go materiałem izolującym od strony przemarzania, np. wełną mineralną bądź matą izolacyjną.
Te same zabiegi dotyczą również przyłącza.
W razie uszkodzenia urządzeń w wyniku zamarznięcia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować tut. Spółkę.

Wróć do FAQ

do góry