WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/jakie-dokumenty-niezbedne-sa-w-celu-zawarcia-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-ilub-odprowadzanie-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie dokumenty niezbędne są w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

Celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć w siedzibie Spółki następujące dokumenty:

a.osoba fizyczna:

b.osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (do obiektu, w którym prowadzona jest działalność):

c.spółki prawa handlowego:

d.Wspólnota:

e.inne (instytucje państwowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, ZOZ):

W przypadku zmiany odbiorcy usług należy dostarczyć protokół zdawczo - odbiorczy (do pobrania na stronie).

Wróć do FAQ

do góry