WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-w-celu-rozwiazania-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-ilub-odprowadzanie
Drukuj grafikę : tak / nie

Co zrobić, aby rozwiązać umowę? Jakie dokumenty są niezbędne w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

Co zrobić, aby rozwiązać umowę? Jakie dokumenty są niezbędne w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?
Rozwiązanie umowy następuje w oparciu o zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie złożonego w siedzibie Spółki wniosku Odbiorcy (do pobrania na stronie).
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości/lokalu należy dodatkowo dostarczyć:

W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z powodu wyburzenia nieruchomości lub rezygnacji z usług Katowickich Wodociągów S. A. należy dostarczyć:

Wróć do FAQ

do góry