WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/jakie-warunki-nalezy-spelnic-aby-w-rozliczeniach-uwzgledniono-ilosc-bezpowrotnie-zuzytej-wody
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie warunki należy spełnić, aby w rozliczeniach uwzględniono ilość bezpowrotnie zużytej wody?

Jakie warunki należy spełnić, aby w rozliczeniach uwzględniono ilość bezpowrotnie zużytej wody wykorzystywanej na cele produkcyjne bądź podlewania terenów zielonych?W celu uwzględnienia w rozliczeniach ilości bezpowrotnie zużytej wody, należy postępować zgodnie z „procedurą zamontowania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody”.

Wróć do FAQ

do góry