WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/moge-wystapic-o-wydanie-protokolu-odbioru-koncowego-przylacza-wodociagowego-ilub-kanalizacyjnego
Drukuj grafikę : tak / nie

W którym momencie mogę wystąpić o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego?

Warunkiem uzyskania przez inwestora protokołu odbioru końcowego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych jest dokonanie przez służby Katowickich Wodociągów S. A. odbioru technicznego projektowanych robót oraz dostarczenie operatu pomiarowego tych przyłączy, w tym:
- rysunku powykonawczego na podkładach geodezyjnych wykonanego przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby miasta,
- kart inwentaryzacyjnych nowych zasuw i studni kanalizacyjnych (w tym aktualizacje studni, do których następuje włączenie),
- współrzędnych punktów trasy przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w układzie cyfrowym,
- atestów i świadectw jakości na zastosowane materiały.

Wróć do FAQ

do góry