WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/zlecenie-kompleksowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Zlecenie wykonania przyłącza wod-kan

Wykonanie przyłączy wod-kan

Katowickie Wodociągi S. A. w zakresie świadczonych usług oferują usługę dotyczącą wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości, które nie wymaga dodatkowej budowy odcinka sieci.

W zakres niniejszej usługi wchodzi:

Cena oraz termin realizacji usługi ustalane są indywidualnie dla zleceniodawcy/inwestora.

Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.

SBO/041 - Wniosek na wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnegoOpłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynkuOpłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrznąOpłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

 

 

 

do góry