WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 313.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2023-01-26 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWO-BRYGADOWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY Dostawa Regulamin sektorowy 2023-02-10 10:00:00 unieważnione
2022-12-16 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. TARTACZNEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-01-05 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-12-07 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. HOPPEGO, UL. BLACHNICKIEGO, UL. NA OBRZEŻU W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-21 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-12-02 „WYMIANA WŁAZÓW Z ŻELIWNYCH NA PŁYWAJĄCE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 12:00:00 rozstrzygnięte
2022-12-02 „REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH/ KANALIZACJI SANITARNEJ/ OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 11:30:00 rozstrzygnięte
2022-12-02 WYMIANA WŁAZÓW NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE (POŁUDNIE) Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-12-01 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLICYJNEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-16 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-11-30 ZAKUP WERSJI ELEKRONICZNEJ PRASY CODZIENNEJ ORAZ CZASOPISM NA 2023 ROK Usługa Regulamin sektorowy 2022-12-09 11:00:00 rozstrzygnięte
2022-11-22 Remont studni zakupowej oraz studni reduktorowej KAT 69 przy ul. Murckowskiej (Cmentarz) w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-08 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-11-18 Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 - skratki z Katowickich Wodociągów S. A. Usługa Regulamin sektorowy 2022-12-09 10:00:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry