WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia/108
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienie: ZDP/PN/2/19/U

  • Przedmiot postępowania: CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA KATOWICE
    Numer postępowania: ZDP/PN/2/19/U
  • Status postępowania: rozstrzygnięte
kategoria: Ogłoszenie o zamówieniu [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 679.26KB pobierz plik : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
kategoria: SIWZ [10]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SIWZ 3.01MB pobierz plik : SIWZ
doc 2a-oświadczenie o braku pods. do wyklucz.- wersja edyt. 81.5KB pobierz plik : 2a-oświadczenie o braku pods. do wyklucz.- wersja edyt.
doc 2b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwyk. - wersja edyt. 77KB pobierz plik : 2b - ośw. o braku podst. do wyklucz - dla Podwyk. - wersja edyt.
doc 3 - oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt. 78.5KB pobierz plik : 3 - oświadczenie o spełn. warunków- wersja edyt.
doc 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt. 37KB pobierz plik : 4 - Oświadczenie dot. grup kapitałowych- wersja edyt.
doc 5a - oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt. 58KB pobierz plik : 5a - oświadczenie dot. zatrudnienia- wersja edyt.
doc 5b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwyk.-wersja edyt. 58KB pobierz plik : 5b - oświadczenie dot. zatrudnienia dla Podwyk.-wersja edyt.
doc 6 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt. 78KB pobierz plik : 6 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania zasobów- wersja edyt.
doc 7 - wykaz sprzętu- wersja edyt. 37.5KB pobierz plik : 7 - wykaz sprzętu- wersja edyt.
doc 8 - FORMULARZ OFERTY- wersja edyt. 57.5KB pobierz plik : 8 - FORMULARZ OFERTY- wersja edyt.
kategoria: Część jawna [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf INFORMACJA z otwarcia ofert 51.22KB pobierz plik : INFORMACJA z otwarcia ofert
kategoria: Ogłoszenie o wyniku [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE o wyniku przetargu 52.49KB pobierz plik : OGŁOSZENIE o wyniku przetargu
wszystkie zamówienia

do góry