WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 22.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2022-12-02 „WYMIANA WŁAZÓW Z ŻELIWNYCH NA PŁYWAJĄCE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 12:00:00 otwarte
2022-12-02 „REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH/ KANALIZACJI SANITARNEJ/ OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 11:30:00 otwarte
2022-12-02 WYMIANA WŁAZÓW NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE (POŁUDNIE) Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-09 10:00:00 otwarte
2022-12-01 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLICYJNEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-16 10:00:00 otwarte
2022-11-30 ZAKUP WERSJI ELEKRONICZNEJ PRASY CODZIENNEJ ORAZ CZASOPISM NA 2023 ROK Usługa Regulamin sektorowy 2022-12-09 11:00:00 otwarte
2022-11-22 Remont studni zakupowej oraz studni reduktorowej KAT 69 przy ul. Murckowskiej (Cmentarz) w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-12-08 10:00:00 otwarte
2022-11-18 Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 - skratki z Katowickich Wodociągów S. A. Usługa Regulamin sektorowy 2022-12-09 10:00:00 otwarte
2022-11-17 „REMONT POSZYCIA DACHU STALOWEJ WIATY NA ODDZIALE EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ CENTRUM” Usługa Regulamin sektorowy 2022-11-25 11:00:00 rozstrzygnięte
2022-11-07 Zakup opraw oświetleniowych LED z układami redukcji mocy (oświetlenie uliczne) dla Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała-Centrum (TOD) przy ul. Milowickiej 9a w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy 2022-11-15 11:00:00 rozstrzygnięte
2022-11-04 „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 400+300 kWp NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA W KATOWICACH” Usługa Regulamin sektorowy 2022-11-29 10:00:00 otwarte

do góry