WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 10.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2020-02-13 „ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-03-02 08:30:00 otwarte
2020-02-07 ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY, MODUŁÓW RADIOWYCH, CZĘŚCI DO WODOMIERZY I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2020-02-24 09:00:00 otwarte
2020-02-07 „Zakup i dostawa 2 samochodów ciężarowo-dostawczych z podwójną kabiną dla oddziału TWC i TWP, 2 samochodów osobowo-ciężarowych do 3,5 tony dla oddziału TWP i TKP oraz 1 samochodu dostawczo-osobowego do 3,5 tony dla oddziału ZPS”. Dostawa Regulamin sektorowy 2020-02-24 08:30:00 otwarte
2020-01-29 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ UBRAŃ DRELICHOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A. Dostawa Regulamin sektorowy 2020-02-17 08:30:00 otwarte
2020-01-21 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRZYWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-02-05 08:30:00 otwarte
2020-01-02 AWARYJNA PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RZEPAKOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-01-17 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-12-20 „PRZYJĘCIE ODPADÓW - KOD 17 05 04 - ZIEMIA, GLEBA W TYM KAMIENIE Z ODDZIAŁÓW SIECIOWYCH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A” Usługa Regulamin sektorowy 2020-01-17 09:00:00 rozstrzygnięte
2019-12-20 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2020” Usługa Ustawa PZP 2020-01-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-12-16 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRZYWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-01-13 08:30:00 unieważnione
2019-10-16 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO KLASY L1 Dostawa Regulamin sektorowy 2019-10-29 12:00:00 otwarte

do góry