WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 13.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2024-07-15 "ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z HAKIEM" Dostawa Regulamin sektorowy 2024-07-29 10:00:00 otwarte
2024-07-11 Termomodernizacja budynku garażowego (oddział TKC) zlokalizowanego przy ul. Obr. Westerplatte 89 w Katowicach. Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-07-26 10:00:00 otwarte
2024-07-08 „REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH/ KANALIZACJI SANITARNEJ/ OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-07-23 10:00:00 otwarte
2024-07-05 RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GRABOWEJ/ BRZOZOWEJ ORAZ FRANCUSKIEJ/ RYBNICKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin - UE 2024-07-26 10:00:00 otwarte
2024-07-04 ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDOWY DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2024-07-19 11:00:00 otwarte
2024-07-04 „REMONT KOMORY ZBIORCZEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-07-23 11:00:00 otwarte
2024-07-02 „ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ UBRAŃ DRELICHOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A.” Dostawa Regulamin sektorowy 2024-07-19 10:00:00 otwarte
2024-06-25 REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA ODCINKU K403-K631 W UL.GLIWICKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2024-07-10 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-06-25 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Dostawa Regulamin sektorowy 2024-07-09 10:00:00 rozstrzygnięte
2024-06-14 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KIJOWSKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin - UE 2024-07-01 10:00:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2

do góry