WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/zamowienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamówienia

INFORMACJA dla Wykonawców!

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot  określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Katowickich Wodociągach S.A., z dnia 01.01.2017r. (tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.), niektóre postępowania prowadzone są poprzez Platformę Zakupową Marketplanet e-Zamawiający i tym samym komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, w przypadku tych postepowań, odbywa się głównie przy użyciu tejże platformy, wraz ze składaniem ofert w formie elektronicznej. Platforma gwarantuje zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W poniższym wykazie postępowań, tytuły postepowań które są prowadzone poprzez platformę, podlinkowane są do tej właśnie platformy. Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn.zm.).

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576-87-90, email:  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

lub
https://oneplace.marketplanet.pl

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, a rejestracji należy dokonać zgodnie z instrukcją dla wykonawców znajdująca się na platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Zamówienia publiczne - znaleziono: 8.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2020-11-04 ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH, KOLAN STOPOWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2020-11-23 08:30:00 otwarte
2020-11-04 „ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDOWY DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-11-20 08:30:00 otwarte
2020-10-29 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2020-11-25 08:30:00 otwarte
2020-10-12 Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S. A. - na lata: 2021, 2022 i 2023. Usługa Ustawa PZP 2020-11-17 08:30:00 otwarte
2020-09-29 PRZYJĘCIE ODPADÓW - KOD 17 05 04 - ZIEMIA, GLEBA W TYM KAMIENIE Z ODDZIAŁÓW SIECIOWYCH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2020-10-13 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-29 „ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I WZORCÓW CHEMICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-10-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-23 OBSŁUGA GEODEZYJNA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA LATA 2020-2023 Usługa Regulamin sektorowy 2020-10-12 09:15:00 rozstrzygnięte
2020-09-17 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-10-26 08:30:00 otwarte

do góry