Władze spółki | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Władze spółki

Zarząd Spółki:

 • Stanisław Krusz - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Latko - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci: 

 • Agata Woźniak - Karolczyk - Dyrektor ds. Obsługi Klienta i Sieci
 • Tadeusz Kowal - Dyrektor ds. Technicznych 
 • Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno - Remontowych
 • Małgorzata Blacha - Główny Księgowy

DYREKTORZY: 

 • Iwona Kiwior - Dyrektor ds. Administracji i Zarządzania Kryzysowego
 • Tomasz Szpyrka - Dyrektor ds. Eksploatacji Basenów i Sprzedaży Usług

Rada Nadzorcza:

 • Mirosława Stachura-Jeleń - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Justyna Derejczyk - Sekretarz
 • Stanisław Myszor - Członek Rady Nadzorczej
 • Krystian Skalski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Podsiadło - Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Właścicielem Katowickich Wodociągów S.A. jest Miasto Katowice, które posiada 100% akcji.

do góry