STREFA KLIENTA | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

STREFA KLIENTA

 • Obsługa klienta

  Obsługa klienta

  Oddziały Eksploatacji Katowickich Wodociągów SA oraz Oczyszczalnie Ścieków. Dane do kasy oraz pogotowia wod.-kan.

 • i-BOK

  i-BOK

  Internetowe Biuro Obsługi Klienta zostało utworzone w Katowickich Wodociągach S.A. w celu poszerzenia kontaktu z Klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

 • E-faktura

  E-faktura

  Bezpłatna usługa, skierowana do wszystkich Klientów Katowickich Wodociągów S.A., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną.

 • Usługa SMS

  Usługa SMS

  Przesyłanie SMS na telefon komórkowy informacji o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach na sieci wodociągowej.

 • Ceny wody i ścieków

  Ceny wody i ścieków

  Poznaj aktualne ceny wody i odprowadzania ścieków dla Klientów Katowickich Wodociągów SA.

 • Płatności

  Płatności

  Formy płatności obsługiwane przez Katowickie Wodociągi SA oraz informacje dotyczące faktur i zwrotu nadpłat.

 • Umowy

  Umowy

  Niezbędne dokumenty związane z zawarciem, zmianami oraz rozwiązaniem umowy z Katowickimi Wodociągami SA.

 • Zlecenie wykonania przyłącza wod-kan.

  Zlecenie wykonania przyłącza wod-kan.

  Zasady kompleksowej współpracy z Katowickimi Wodociągami w zakresie planowania, projektowania, realizacji oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • Sposoby załatwiania spraw

  Sposoby załatwiania spraw

  Budowa przyłączy oraz sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, odpłatne przejęcie sieci wod.-kan. oraz reklamacje świadczonych usług.

 • Wodomierze

  Wodomierze

  Informacje o odczytach, montażu, legalizacji, ekspertyzie oraz doborze i sprzedaży wodomierzy.

 • Laboratorium

  Laboratorium

  Laboratorium Centralne oferuje usługi z zakresu pobierania i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody powierzchniowej, wody na pływalniach, ścieków i osadów.

 • Usługi i cenniki

  Usługi i cenniki

  Aktualne ceny usług w zakresie projektowania sieci, legalizacji i ekspertyz wodomierzy oraz innych usług specjalistycznych świadczonych przez Katowickie Wodociągi SA.

 • Zgłoś awarię

  Zgłoś awarię

  Szybki kontakt oraz możliwość zgłaszania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych obsługiwanych przez Katowickie Wodociągi SA.

 • Do pobrania

  Do pobrania

  Dokumenty oraz wzorce pism i zleceń do wykorzystania w komunikacji z Katowickimi Wodociągami SA.

 • Akty prawne

  Akty prawne

  Obowiązujące ustawy, rozporządzenia oraz lokalne akty prawne wg których działają Katowickie Wodociągi SA.

 • Baseny

  Baseny

  Katowickie Wodociągi zarządcą miejskich basenów

l

do góry