WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:29
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2019-09-25 REMONT OSADNIKA WTÓRNEGO NR 5 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM W KATOWICACH Usługa Regulamin sektorowy 2019-10-04 08:45:00 rozstrzygnięte
2019-09-13 MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 130 W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-10-28 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-09-11 REMONT RUROCIĄGU OSADOWEGO DN150 MM DO KOMORY ROZDZIELCZEJ DO WPŁYWU W ZAGĘSZCZACZU NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĄBRÓWKA MAŁA” W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-09-23 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-09-11 REMONT OSADNIKA WTÓRNEGO NR 5 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM W KATOWICACH Usługa Regulamin sektorowy 2019-09-20 08:30:00 unieważnione
2019-09-06 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków „Dąbrówka Mała” w Katowicach Usługa Ustawa PZP 2019-10-28 09:00:00 rozstrzygnięte
2019-09-03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA KATOWICE Usługa Ustawa PZP 2019-09-17 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-08-06 REMONT NAWIERZCHNI POMIĘDZY HALĄ GARAŻOWĄ A BUDYNKIEM SOCJALNO-GARAŻOWYM NA TERENIE ODDZIAŁU TKP- ETAP III Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-08-19 09:00:00 unieważnione
2019-08-02 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WSZYSTKICH OBIEKTÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. W 2020 ROKU Dostawa Ustawa PZP 2019-09-26 12:00:00 rozstrzygnięte
2019-07-31 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH ŚNIEGOWEJ, SZRONOWEJ, CHŁODNEJ, LODOWEJ I ZIMOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-08-19 08:45:00 rozstrzygnięte
2019-07-31 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. TYSIĄCLECIA 1 W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-08-19 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry