WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:3
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 313.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2022-10-14 REMONT OSADNIKA NR 5 NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA- MAŁA Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-10-24 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-10-13 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2022-11-09 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-10-13 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY JEMIOŁUSZEK W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-10-31 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-10-12 Remont rurociągu flotatu do osadników nr 4, 5 i 6 na Oddziale Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała-TOD/TZOC Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-10-20 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-10-12 Renowacja rękawem odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy Ø600mm od studni K75 do K77 o długości około 120m w ul. Granicznej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP 2022-10-19 11:00:00 rozstrzygnięte
2022-09-23 Remont studni zakupowej oraz studni reduktorowej KAT 69 przy ul. Murckowskiej (Cmentarz) w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy 2022-10-07 10:00:00 unieważnione
2022-09-22 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2022-10-10 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-09-22 MODERNIZACJA ZGARNIACZA RADIALNEGO NA OSADNIKU WTÓRNYM W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA PRZY UL. MILOWICKIEJ 9a W KATOWICACH Dostawa Regulamin sektorowy 2022-09-30 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-09-21 KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA BASENU ZADOLE W LATACH 2022-2024 Usługa Ustawa PZP 2022-10-03 10:00:00 rozstrzygnięte
2022-09-02 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH ZAWORÓW ZWROTNYCH DN 600 DO RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH POMP OSADU RECYRKULOWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM Dostawa Regulamin sektorowy 2022-09-16 11:00:00 unieważnione

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry