WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:38
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 380.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2018-05-17 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PANEWNICKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-06-08 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-05-11 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SAMSONOWICZA W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-05-25 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-05-09 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.GILÓW W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-05-25 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-05-08 WYMIANA RUROCIĄGÓW OSADOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA - MAŁA CENTRUM Usługa Regulamin sektorowy 2018-05-30 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-05-04 WYKONANIE PRAC PORZĄDKOWO - CZYSTOŚCIOWYCH W BUDYNKACH ODDZIAŁÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2018-05-18 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-04-30 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2018-05-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-04-23 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZAOPUSTA W KATOWICAH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-05-09 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-04-18 ZAKUP I DOSTAWA RUR PE, PCV, ZŁĄCZY I KSZTAŁTEK PE, PCV/PP Dostawa Regulamin sektorowy 2018-05-07 08:45:00 rozstrzygnięte
2018-04-06 ZAKUP I DOSTAWA POLIELEKTROLITÓW W POSTACI EMULSJI DO OCZYSZCZALNI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. Dostawa Regulamin sektorowy 2018-06-04 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-03-27 „ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO” Dostawa Regulamin sektorowy 2018-04-20 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry