Dematerializacja akcji | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Dematerializacja akcji

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798 z późniejszymi zmianami) Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna informuje, że wezwała akcjonariusza Spółki do złożenia wszystkich dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

do góry