Regulamin | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Regulamin

ZASADY ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ GIGABLOK

 

ZASADY ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ GIGABLOK

 • 1
 1. Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok przy ul. Obrońców Westerplatte 130 w Katowicach.
 2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.
 3. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 10 lat.  Grupy w wieku od 11 do lat 18 prowadzą ich opiekunowie w liczbie jeden opiekun na 15 osób.
 4. Grupy zwiedzających ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie do 25 osób.
 5. Fotografowanie oraz filmowanie podczas zwiedzania jest zabronione.

 

 • 2

Zwiedzanie ścieżki może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków Gigablok - przewodnika. Rozpoczyna się projekcją filmu edukacyjnego lub prezentacją przygotowaną w tym celu. Następnie grupa oprowadzana jest przez przewodnika po obiektach oczyszczalni zgodnie z wytyczoną trasą.

 • 3
 1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.30 (ostatnie wejście na ścieżkę odbywa się o godz. 12.30) oraz w jedną sobotę każdego miesiąca po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 32 78 82 696 bądź mailowej: 
 2. Rezerwacji dokonuje pracownik Oczyszczalni Ścieków Gigablok w porozumieniu z Kierownikiem oczyszczalni lub osobą przez niego wskazaną.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do podpisania odpowiedniego Oświadczenia (zał. 1 i zał. 2). Formularze oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. wodociagi.katowice.pl w zakładce Ścieżka Edukacyjna Gigablok. Informacja o powyższym przekazywana jest w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Podpisane Oświadczenia od zwiedzających odbiera przewodnik przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni.
 5. Długość ścieżki wynosi 1.500 m, a jej zwiedzanie średnio zajmuje 1-1,5 godziny.

 

 • 4
 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni przewodnik zapoznaje zwiedzających z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.
 2. Na terenie wszystkich obiektów oczyszczalni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. Przejścia dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.
 4. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia przewodnika do natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.

 

 • 5

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok znajdują się:

 1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
 3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte kratami.

 

 • 6

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:

 1. kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego (skratki, piasek, urządzenia technologiczne),
 2. potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków),
 3. uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 4. awaryjny kontakt z chemikaliami technologicznymi (wapno chlorowane),
 5. wysokie natężenie hałasu.

 

 • 7
 1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
 2. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
 3. wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
 4. chodzenia po kratach kanałów ściekowych,
 5. przebywania w miejscach niedozwolonych,
 6. samowolnego oddalania się od grupy,
 7. biegania po terenie oczyszczalni,
 8. spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
 9. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 10. palenia papierosów i wzniecania ognia,
 11. wprowadzania zwierząt,
 12. zaśmiecania obiektów.
 13. W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni.
 14. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego miejsca.
 15. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do umycia rąk.
Załączniki:
do góry