Usługa SMS | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Usługa SMS

Aktywacja usługi informacyjnej SMS jest kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia kontaktu z klientem oraz udoskonalenia jego obsługi.

Usługa informacyjna SMS jest bezpłatna (za wyjątkiem aktywacji/dezaktywacji usługi SMS) i polega na przesyłaniu na urządzenie do odbierania wiadomości tekstowych SMS informacji, o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach na sieci wodociągowej, które istotnie mogą zakłócić lub ograniczyć możliwość korzystania z usług Katowickich Wodociągów S. A.

Z usługi informacyjnej SMS mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta Katowice, którzy spełniają następujące warunki:

  • przesłali przez urządzenie do odbierania wiadomości tekstowych SMS informację z nazwą ulicy i numerem budynku na numer 530530563, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu usługi informacyjnej SMS (regulamin udostępniony został na stronie www.wodociagi.katowice.pl w zakładce SMS, regulamin),
  • posiadają urządzenie do odbierania wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej (telefon, tablet, komputer, itp.).

Zapraszamy do korzystania z usługi informacyjnej SMS

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 32 78 82 534 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach - Szopienicach.

do góry