Ceny wody i odprowadzania ścieków | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.68.2018.EK z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 25 maja 2018 r. przez trzy lata na terenie miasta Katowice obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków

l.p. symbol grupy taryfowej charakterystyka grupy taryfowej jedn. miary cena/stawka opłaty od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
 WODA      netto brutto*
1.   Cena za 1mdostarczonej wody zł/m3 5,39 5,82
2.   Stawka opłaty abonamentowej      
  WGr1 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zł/odbiorcę/m‑c 8,71 9,41
  WGr2 Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego zł/odbiorcę/m‑c 12,46 13,46
  WGr3 Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zł/odbiorcę/m‑c 7,50 8,10
  WGr4 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym zł/odbiorcę/m‑c 3,75 4,05
  WGr5 Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym zł/odbiorcę/m‑c 7,50 8,10
  WGr6 Odbiorcy pobierający wodę, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/odbiorcę/m‑c 10,22 11,04
  WGr7 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/odbiorcę/m‑c 7,59 8,20
ŚCIEKI
1.   Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków zł/m3 7,68 8,29
2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców      
  SGr1 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o  wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zł/odbiorcę/m‑c 6,53 7,05
  SGr2 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym zł/odbiorcę/m‑c 3,75 4,05
  SGr3 Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/odbiorcę/m‑c 5,41 5,84
  SGr4 Odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zł/odbiorcę/m‑c 8,04 8,68
  SGr5 Odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczani w oparciu o  wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego zł/odbiorcę/m‑c 10,28 11,10
RAZEM WODA + ŚCIEKI zł/m3 13,07 14,11

*) - dla stawki podatku VAT 8%

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres 3 lat 

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RET.070.7.68.2018.EK

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 1/2002 w sprawie Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 56/Ś/10 w sprawie Zmiany decyzji nr 1/2002 dotyczącej Zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

do góry