WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:2
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 340.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2023-04-13 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I NOWEGO WYLOTU Z PRZELEWU BURZOWEGO DO RZEKI MLECZNEJ W REJONIE UL. SASKIEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-04-28 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-31 „ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A.” Dostawa Regulamin sektorowy 2023-04-14 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-23 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, BUTÓW I AKCESORIÓW OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ UBRAŃ DRELICHOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A. Dostawa Regulamin sektorowy 2023-04-12 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-23 Dostosowanie budynku Dyrekcji zlokalizowanego przy ul. Obr. Westerplatte 89 w Katowicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - w zakresie budowlanym Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-04-12 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-22 „ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDOWY DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2023-04-05 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-14 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HYDROFORNI „GALLUSA II” W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-03-29 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-14 ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH , KOLAN STOPOWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2023-03-28 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-03-14 „ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDOWY DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2023-03-28 10:00:00 unieważnione
2023-03-03 OCHRONA MIENIA NA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. ŻELIWNEJ W KATOWICACH Usługa Ustawa PZP 2023-03-13 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-02-27 ODBIÓR,WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SZKŁO (15 01 07) I PLASTIK (15 01 02) Z OBIEKTÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2023-03-14 10:00:00 rozstrzygnięte
  • 1
  • 2
  • 3
  • Następna
  • Ostatnia

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry