Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2020-11-04 ZAKUP I DOSTAWA HYDRANTÓW, SKRZYNEK HYDRANTOWYCH, KOLAN STOPOWYCH Dostawa Regulamin sektorowy 2020-11-23 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-11-04 „ZAKUP I DOSTAWA ZASUW, OBUDOWY DO ZASUW I SKRZYNEK ULICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-11-20 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-10-29 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2020-11-25 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-10-12 Wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 03 06 z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum należącej do Katowickich Wodociągów S. A. - na lata: 2021, 2022 i 2023. Usługa Ustawa PZP 2020-11-17 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-29 REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY JARACZA W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-10-06 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-29 PRZYJĘCIE ODPADÓW - KOD 17 05 04 - ZIEMIA, GLEBA W TYM KAMIENIE Z ODDZIAŁÓW SIECIOWYCH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Regulamin sektorowy 2020-10-13 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-29 „ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I WZORCÓW CHEMICZNYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2020-10-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-23 OBSŁUGA GEODEZYJNA KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA LATA 2020-2023 Usługa Regulamin sektorowy 2020-10-12 09:15:00 rozstrzygnięte
2020-09-17 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-10-26 08:30:00 rozstrzygnięte
2020-09-03 USŁUGA NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU MIASTA KATOWICE PN. „JAK RYBA W WODZIE” Usługa Regulamin sektorowy 2020-09-14 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry