WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-wodociagi/archiwum-zamowien/st:4
Drukuj grafikę : tak / nie

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2023-08-28 „RENOWACJA DACHU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ CENTRUM (TKC) PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 89 W KATOWICACH” Usługa Regulamin sektorowy 2023-09-11 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-08-09 MODERNIZACJA STANOWISKA POMPOWEGO W POMPOWNI ŚCIEKÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH NA ODDZIALE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - TOD / TZOC UL. MILOWICKA 9A KATOWICE Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-08-28 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-08-09 DOSTAWA KOMPLETNYCH DYFUZORÓW TALERZOWYCH DO SYSTEMU NAPOWIETRZANIA DROBNOPĘCHERZYKOWEGO Dostawa Regulamin sektorowy 2023-08-25 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-07-26 NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU MIASTA KATOWICE PN: „JAK RYBA W WODZIE” ORAZ „ELITA PŁYWACKA KATOWIC” - BASEN BRYNÓW, BASEN BUROWIEC, BASEN ZADOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 Usługa Ustawa PZP 2023-08-02 11:00:00 rozstrzygnięte
2023-07-20 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ODDZIAŁU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ - CENTRUM (TKC) KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Usługa Ustawa PZP 2023-07-31 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-07-19 „PRZEBUDOWA KOMORY CZERPALNEJ POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA-CENTRUM” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-08-02 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-07-17 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW KATOWICKICH WODOCIĄGÓW ORAZ BASENÓW W 2024 ROKU Dostawa Ustawa PZP 2023-08-18 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-07-06 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Dostawa Regulamin sektorowy 2023-07-24 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-06-30 „ZAKUP I DOSTAWA WODOMIERZY, MODUŁÓW ORAZ AKCESORIÓW WODOMIERZOWYCH” Dostawa Regulamin sektorowy 2023-07-14 10:00:00 rozstrzygnięte
2023-06-14 Kompleksowa modernizacja osadnika wtórnego nr 4 na terenie oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała TOD / TZOC Robota budowlana Regulamin sektorowy 2023-06-29 10:00:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry