Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice

2023-07-26

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność części zapisów „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice” przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2022 r.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 12.05.2023 r. (sygn. Akt II SA/GI 337/23) sąd stwierdził nieważność
§ 6, § 7, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, §  15 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 2 Regulaminu.

W pozostałym zakresie Regulamin ma moc obowiązującą.

do góry