Wodny labirynt | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Aktualności

2018-11-05

Wodny labirynt

24 i 25 października odbyła się największa w Polsce lekcja o wodzie. W ciągu dwóch dni wzięło w niej udział blisko 1000 osób.

Projekt edukacyjny towarzyszy Targom Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej  HydroSilesia 2018. Organizowany jest od 2016 roku. Na powierzchni 620 metrów tworzony jest labirynt wiedzy o tym skąd się bierze woda w kranie i co dzieje się z nią po użyciu. Idąc labiryntem, którego zwiedzanie trwa ok. 1 godziny, dzieci mają możliwość zobaczyć drogę jaką pokonuje woda z jeziora i rzek, aby stać się zdatną do picia. Dowiadują się jak wyglądają proces jej uzdatniani i  badania laboratoryjne. W kolejnym etapie mają okazję poznać proces oczyszczania ścieków i badań, które wykonuje się na jego potrzeby. Od początku partnerem tego wydarzenia są Katowickie Wodociągi S.A. Biorą w nim także udział inne przedsiębiorstwa wodociągowe z woj. śląskiego. Każdy z partnerów prezentuje inną część procesów niezbędnych do utrzymania obiegu wody w przyrodzie. 

Podczas poprzednich edycji Katowickie Wodociągi prezentowały etap oczyszczania ścieków. Opierały się przy tym na elementach Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK, na co dzień funkcjonującej na terenie oczyszczalni Gigablok w Katowicach Szopienicach. W tym roku zaprezentowały badania laboratoryjne wody.

Katowickie Wodociągi posiadają nowoczesne, akredytowane laboratorium, które prowadzi stały monitoring jakości wody dostarczanej do klientów.  Badania wykonywane są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Monitoringiem objętych jest ponad 50 ustalonych punktów, które są równomiernie rozłożone na terenie całych Katowic. W ciągu roku badanych jest ponad 200 próbek. Dodatkowo cyklicznie badana jest woda z blisko 20 studni zakupowych. Badania wykonywane są również m.in. w przypadku zgłoszeń klientów o pogorszeniu jakości wody. Oprócz tego jakość wody kontrolowana jest zawsze w momencie podłączania nowo wybudowanej sieci, jak również po ukończeniu prac związanych z modernizacją czy usuwaniem awarii sieci. Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów wykonuje analizy jakości wody w bardzo szerokim zakresie. Obecnie zakres badań obejmuje  42 badania akredytowane. Próbki wody poddawane są badaniom fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym.

W labiryncie wiedzy o wodzie podczas warsztatów przygotowanych przez Katowickie Wodociągi ich uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak oznacza się chlor w wodzie i wykrywa bakterie grupy coli. Dowiedzieli się na czym polega praca testera wody i jak przeprowadza się badania zapachu i smaku wody.

Wiedza zdobyta na stanowisku Katowickich Wodociągów została uzupełniona podczas prezentacji pozostałych partnerów, tak by w efekcie dzieciom został zaprezentowany pełen obieg wody w przyrodzie od jej pobrania, przez uzdatnianie, badanie, zużywanie, oczyszczanie i odprowadzenie do środowiska po oczyszczeniu. W tym roku imprezie towarzyszyły pokazy ratownictwa wodnego prowadzone przez policję i WOPR.

do góry