Wody Podziemne - Uczynienie niewidocznego widocznym! | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Wody Podziemne - Uczynienie niewidocznego widocznym!

2022-03-22

To hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody. Wody gruntowe choć na co dzień niewidoczne, ogrywają niezwykle ważną rolę w całej gospodarce wodnej. Ich wpływ jest widoczny wszędzie, to ukryty skarb który wzbogaca nasze życie.  

Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami i wykorzystywaniem ich w sposób zrównoważony,  to  problem na który w tym roku zwracamy szczególną uwagę. Katowickie Wodociągi, zarówno dziś jak i w każdy inny dzień, zachęcają do dbania o to dobro.

Kluczowa rola wód podziemnych w systemach wodno-kanalizacyjnych, rolnictwie, przemyśle, ekosystemach i przystosowaniu się do zmian klimatu musi znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju. Niestety w wielu miejscach działalność człowieka nadużywa i zanieczyszcza wody gruntowe. W innych miejscach po prostu nie wiemy, ile ich jest. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyna woda, do jakiej ludzie mają dostęp.

 Światowy Dzień Wody, który przypada 22 marca to święto wody, którego celem jest uświadamianie, że 2 miliardów ludzi obecnie żyjących bez dostępu do bezpiecznej wody. Obserwacja tego zjawiska zainicjowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1993 roku, ma na celu inspirowanie działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i dbania o skarb jakim jest woda.

do góry