Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Aktualności

2020-08-14

Zadbaj o jakość wody w instalacji wewnętrznej

Każdego dnia Katowickie Wodociągi dbają by woda dostarczana do odbiorców była dobrej jakości. Okres wakacyjny to czas, kiedy szczególnie placówki takie jak szkoły, przedszkola, żłobki czy domy kultury nie pracują w pełnym zakresie. W czasie, gdy nie ma w nich zajęć używają wody znacznie mniej i znacznie rzadziej. Powoduje to dłuższe przestoje wody w instalacjach wewnętrznych, a co za tym idzie może być przyczyną pogorszenia się jakości wody.

Przypominamy, więc o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wodnego w budynkach i obiektach. W celu pobierania czystej, zdrowej oraz smacznej wody pitnej należy odpowiednio eksploatować i dbać o instalację wewnętrzną.

Pamiętaj, że po każdym okresie przerwy w pobieraniu wody i nieużywaniu instalacji wewnętrznej, woda dostarczana przez Katowickie Wodociągi do punktu rozliczeniowego - wodomierza głównego - stagnuje w instalacji wewnętrznej. Może to wpłynąć na jej jakość- wzrost stężenia substancji rozpuszczonych, mętności, a także rozwój bakterii. Wyższa temperatura i dłuższy czas trwania bezruchu wody sprzyjają pogorszeniu jej jakości.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji wodociągowej, która przez dłuższy okres nie była użytkowana, wykonaj jej płukanie. 

W tym celu odkręć wszystkie punkty poboru i odpuszczaj wodę spokojnym strumieniem tak, by dokonała się wymiana wody w całej instalacji. W zależności od długości instalacji i przekrojów może to trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Sprawdzaj temperaturę upuszczanej wody dłonią. Jeśli woda będzie wyraźnie chłodna oznacza to, że dopłynęła już do instalacji woda z sieci, której temperatura nawet w lecie nie przekracza 20°C. Przygotuj się do tej czynności wcześniej, by nie marnować spuszczanej wody i wykorzystać ją do podlania roślin, napełnienia zbiorników lub innych celów niespożywczych.

piktogram - odpuszczanie wody z kranuOdkręć wszystkie krany tak, by uzyskać spokojny wypływ wody, kilkukrotnie uruchom spłuczki.

piktogram-sprawdzanie ręką temepratury wody płynącej z kranu

Kontroluj temperaturę podstawiając dłoń - powinna napłynąć zimna woda z sieci wodociągowej.
Obserwuj barwę odpuszczanej wody.

do góry