Schemat oczyszczalni ścieków Gigablok | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Schemat oczyszczalni ścieków Gigablok

Schemat oczyszczalni ścieków Gigablok

1. Linia oczyszczania mechanicznego; 2. Oczyszczanie biologiczne - bioreaktor; 3. Osadniki wtórne; 4. Komory fermentacyjne; 5. Budynek odwadniania osadów; 6. Zbiornik retencyjny wody burzowej.

GIGABLOK jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną o przepustowości 40 tys. m3 na dobę. Odprowadzane są do niej ścieki z północnych dzielnic Katowic. W ciągu roku oczyszczanych jest tu około 8,4 mln m3 ścieków. Proces oczyszczania ścieków oparty jest na metodzie osadu czynnego z usuwaniem biogenów. Ponadto oczyszczalnia posiada piaskownik z usuwaniem tłuszczu oraz stację higienizacji osadu. Oczyszczalnia wyposażona jest również w dwie komory fermentacyjne osadów, w których powstaje biogaz wykorzystywany do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. Docelowo można uzyskać 300 m3 biogazu na godzinę. Miejsca powstawania odorów oczyszczalni są zamknięte, a powietrze z nich jest oczyszczane w biofiltrze.

do góry