Czy Katowickie Wodociągi S.A. dokonują legalizacji wodomierzy na zlecenie i jaki jest koszt przedmiotowej legalizacji? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Czy Katowickie Wodociągi S.A. dokonują legalizacji wodomierzy na zlecenie i jaki jest koszt przedmiotowej legalizacji?

W Warsztacie Napraw i Legalizacji Wodomierzy Katowickich Wodociągów S.A. mieszczącym się przy ul. Obr. Westerplatte 89 w Katowicach (nr tel. 32 78 82 427) dokonuje się sprawdzeń, napraw i legalizacji oraz ekspertyz wodomierzy o średnicach od DN 15 mm do DN 40 mm. Wodomierze przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 08.00 - 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Usługi legalizacyjne wykonywane są tylko w poniedziałki i środy, wodomierze przyjmowane są w tych dniach do godziny 8.00, natomiast odbiór zalegalizowanych wodomierzy odbywa się tego samego dnia w godzinach 12.30 - 13.30.
Zlecenie na usługę wypisywane jest na miejscu, z chwilą oddania wodomierza. Na przedmiotowym zleceniu określany jest dokładny termin wykonania - sprawdzenia lub ekspertyzy wodomierza.

Wróć do FAQ

do góry