Jak sprawdzić tożsamość pracowników Katowickich Wodociągów S. A.? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Jak sprawdzić tożsamość pracowników Katowickich Wodociągów S. A.?

Pracownicy tut. Spółki posiadają legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontroli oraz napraw urządzeń przedsiębiorstwa, jak również odczytu wodomierzy na terenie posesji bądź w lokalu. Dokumenty wydawane są na podstawie art. 7 i 9 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328).

Wróć do FAQ

do góry