Na jakiej podstawie wylicza się ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez odbiorców wody? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Na jakiej podstawie wylicza się ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez odbiorców wody?

Na jakiej podstawie wylicza się ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez odbiorców wody?Rozliczenia za odprowadzanie ścieków dokonuje się w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328) - art. 27 ust. 4 - 6. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego. W przypadku gdy odbiorca usług posiada jedynie wodomierz rejestrujący zużycie wody, ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobranej wody.

Wróć do FAQ

do góry