Reklamacja faktury | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Reklamacja faktury

Reklamację otrzymanej faktury można złożyć wypełniając wniosek: SBO/036 - reklamacja i dostarczając go osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, bądź przesyłając faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Zgłoszenie reklamacji nie upoważnia do nieopłacania kwestionowanej faktury. Do czasu rozpatrzenia, klient zobowiązany jest do terminowego regulowania należności.

Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji, na koncie klienta pojawi się nadpłata, wynikająca z wystawionej faktury korygującej, może ona zostać zaliczona na poczet przyszłych należności, bądź zwrócona odbiorcy. Wybór jednej z powyższych czynności należy do klienta i musi zostać każdorazowo potwierdzony.

do góry