Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych przy budynku wielolokalowym? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych przy budynku wielolokalowym?

Podstawowe przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym to:

 • niewłaściwy dobór urządzeń pomiarowych,
 • dokładność pomiaru zużycia wody za pomocą urządzeń pomiarowych, na który wpływ wywierają takie czynniki jak: klasa dokładności urządzenia, zachowanie wymaganych warunków zabudowy, przestrzeganie terminów legalizacji (wymiany liczników do wody),
 • przecieki na instalacji wewnętrznej budynku (szczególnie nieszczelne spłuczki WC), które są tak małe, że nie powodują pracy podliczników, ale w sumie mogą poruszyć wodomierz główny lub jest jakiś pobór wody poza podlicznikiem, o którym lokator nic nie wie,
 • niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych,
 • brak możliwości równoczesnych odczytów wodomierzy z powodu braku dostępu do lokalu,
 • zakres pomiarowy wodomierza, dla którego określane są dopuszczalne błędy graniczne i który to zawarty jest między strumieniami objętości podzielonym na dwie części:
  • zakres pomocniczy qmin do qt przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 5%
  • zakres podstawowy qt do qs przy legalizacji błąd graniczny dopuszczalny ± 2%
 • błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu, o którym mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513), są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych i wynoszą odpowiednio:
  • w pomocniczym zakresie pomiarowym ± 10%
  • w podstawowym zakresie pomiarowym ± 4%

Biorąc powyższe pod uwagę w zależności od jakości instalacji i warunków pomiarowych należy liczyć się z tymi błędami.

Wróć do FAQ

do góry