Kiedy należy złożyć zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego w Dziale Inspektorów Nadzoru Katowickich Wodociągów S. A. dla realizowanej inwestycji? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Kiedy należy złożyć zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego w Dziale Inspektorów Nadzoru Katowickich Wodociągów S. A. dla realizowanej inwestycji?

Warunkiem przystąpienia do inwestycji jest załatwienie wszelkich formalności technicznych i terenowo - prawnych określonych Prawem budowlanym oraz posiadanie decyzji na wejście w teren wydane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego należy złożyć na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych w Dziale Inspektorów Nadzoru Katowickich Wodociągów S.A. powołując się na liczbę dziennika dotychczasowej korespondencji.

Wróć do FAQ

do góry